Talbiet monetarji

Il-liġi tal-Unjoni Ewropea dwar tilwim ċivili u kummerċjali tista' tintuża f'każijiet li għandhom element transkonfinali biex issir talba għal flus dovuti.

Din it-taqsima tiddeskrivi

  • l-Ordni ta' Pagament Ewropea – proċedura ssimplifikata għal talbiet monetarji transkonfinali li mhumiex ikkontestati mill-konvenut
  • il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar – proċedura ssimplifikata li tħaffef talbiet transkonfinali li ma jeċċedux l-5.000 euro
  • Insolvenza – forom nazzjonali u tal-UE ta' protezzjoni meta ditta li kontriha jkollok talba tkun qed tiffaċċja falliment.
L-aħħar aġġornament: 06/10/2020

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.