Roszczenia pieniężne

Prawo UE w zakresie sporów cywilnych i handlowych może być stosowane w sprawach o aspekcie transgranicznym dotyczących roszczeń pieniężnych.

W tej sekcji opisano:

Ostatnia aktualizacja: 06/10/2020

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.