Creanţe monetare

Este posibil să se recurgă la dreptul UE privind soluționarea litigiilor de natură civilă și comercială pentru a obține recuperarea unei creanțe în cazurile care comportă un element transfrontalier.

Această secțiune descrie:

  • somația europeană de plată - o procedură simplificată privind creanțele pecuniare transfrontaliere care nu sunt contestate de pârât;
  • procedura europeană privind cererile cu valoare redusă - o procedură simplificată care accelerează procesul de recuperare a creanțelor transfrontaliere al căror total nu depășește 5000 de euro;
  • insolvență – formele de protecție naționale și ale UE  în caz de faliment al întreprinderii față de care ați contractat o creanță.
Ultima actualizare: 06/10/2020

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.