Лихви

Информация от всяка държава — членка на ЕС, за начина по който се изчислява размера на законната лихва в нея.

Изчисляване на законна лихва в рамките на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела може да се изисква съгласно няколко правни инструмента на Европейския съюз. Тези инструменти обаче не съдържат подробна уредба на законната лихва, поради което националното право определя по какъв начин и на какво основание се изчислява законната лихва.

Такава информация може да бъде важна при трансгранични случаи и достъпът до нея може да е необходим. Ето защо Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела изготви информационни листове, които предоставят информация относно това как се определя законната лихва в държавите членки, дали националното право предвижда закона лихва и, ако такава е предвидена, какво е нейното правно основание и какъв е нейният процент/размер. В тях също може да се намери информация относно обстоятелствата и условията, при които се прилагат тези лихви, и начина, по който те се изчисляват.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Последна актуализация: 30/05/2023

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.