Korot

Belgia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Säädetäänkö jäsenvaltion lainsäädännössä ”lakisääteisestä korosta”? Jos säädetään, miten ”lakisääteinen korko” on määritelty tässä jäsenvaltiossa?

Lakisääteisellä korolla tarkoitetaan velkapääomaan perustuvaa prosenttiosuutta, joka velallisen on maksettava velkojalle, jos hän ei ole maksanut velkaa takaisin määräajassa.

2 Jos säädetään, mikä on sen määrä/taso? Entä oikeusperusta? Jos lakisääteisille koroille on säädetty erilaisia korkotasoja, mitkä ovat niihin sovellettavat olosuhteet ja edellytykset?

Yksityisoikeudellisissa asioissa (eli kahden yksityishenkilön keskinäisissä asioissa tai yksityishenkilön ja kauppiaan välisissä asioissa) lakisääteinen korko on 12 kuukauden Euribor-korko, johon lisätään 2 prosenttiyksikköä.

Liiketoimiin (kauppiaiden ja/tai yritysten välillä) sovelletaan 2 päivänä elokuuta 2002 annettua lakia liiketoimiin liittyvien maksuviivästysten torjumisesta. Lakisääteistä korkoa sovelletaan, elleivät liiketoimen osapuolet ole sopineet muuta (sopimukseen perustuva korko).

3 Onko tarvittaessa saatavilla lisätietoja lakisääteisen koron laskemisesta?

Liiketoimiin sovellettavaa lakisääteistä korkoa mukautetaan puolivuosittain, ja se julkaistaan Belgian virallisessa lehdessä (Belgische Staatsblad / Moniteur belge, ks. verkkosivusto http://www.ejustice.just.fgov.be)

Lisätietoja on saatavilla talousasioista vastaavan liittovaltion viraston (Federale Overheidsdienst Economie) verkkosivustolla (https://economie.fgov.be)

4 Onko edellä mainittu oikeusperusta saatavilla maksutta sähköisesti?

Lisätietoja on saatavilla maksutta talousasioista vastaavan liittovaltion viraston (Federale Overheidsdienst Economie) verkkosivustolla (https://economie.fgov.be)

Päivitetty viimeksi: 10/01/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.