Korot

Kypros
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Säädetäänkö jäsenvaltion lainsäädännössä ”lakisääteisestä korosta”? Jos säädetään, miten ”lakisääteinen korko” on määritelty tässä jäsenvaltiossa?

Kyproksen kansallisessa lainsäädännössä ei säädetä lakisääteisestä korosta. Tuomioistuimessa käsiteltävissä asioissa tuomarilla on kuitenkin toimivalta määrätä, että lakisääteistä korkoa maksetaan ennalta määritetyn prosenttiosuuden mukaisesti asian vireillepanopäivästä päätöksen antamispäivään, silloin kun asiaa koskevassa lainsäädännössä ei säädetä koron maksamisesta tai kun sopimuksessa ei nimenomaisesti määrätä korosta tapauksissa, jotka liittyvät sopimuksen rikkomiseen.

Tällä hetkellä koron suuruudeksi on vahvistettu 2 prosenttia valtiovarainministerin päätöksellä. Ministerillä on myös valtuudet muuttaa korkoa.

2 Jos säädetään, mikä on sen määrä/taso? Entä oikeusperusta? Jos lakisääteisille koroille on säädetty erilaisia korkotasoja, mitkä ovat niihin sovellettavat olosuhteet ja edellytykset?

Katso vastaus kysymykseen 1. Voimassaoleva korko on 2 prosenttia.

3 Onko tarvittaessa saatavilla lisätietoja lakisääteisen koron laskemisesta?

Ei sovelleta. Katso vastaus kysymykseen 1.

4 Onko edellä mainittu oikeusperusta saatavilla maksutta sähköisesti?

Ei sovelleta. Katso vastaus kysymykseen 1.

Päivitetty viimeksi: 19/02/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.