Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Korot

Gibraltar
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Säädetäänkö jäsenvaltion lainsäädännössä ”lakisääteisestä korosta”? Jos säädetään, miten ”lakisääteinen korko” on määritelty tässä jäsenvaltiossa?

Lakisääteinen korko on korko, jota lain mukaan voidaan soveltaa tietyn rahasumman maksamattomaan määrään. Gibraltarin lainsäädännössä säädetään lakisääteisen koron soveltamisesta asianmukaisissa tapauksissa.

2 Jos säädetään, mikä on sen määrä/taso? Entä oikeusperusta? Jos lakisääteisille koroille on säädetty erilaisia korkotasoja, mitkä ovat niihin sovellettavat olosuhteet ja edellytykset?

Lakisääteisen koron määrä/taso

Lakisääteisen koron soveltamisperusteet

(tarvittaessa esim. viivästys, kuluttajasopimus jne.)

Oikeusperusta

8 %

Jos muuta lakisääteistä tai sopimusperusteista korkoa ei sovelleta, velkoja voi vaatia korkoa, joka tällaisille veloille vahvistetaan määräajoin High Court in England -tuomioistuimessa – tällä hetkellä vuosikorko on 8 prosenttia.

Supreme Court Act 1960 -lain 36 §

Judgment Debts (Rates of Interest) Order 2000 -laki

8 prosenttia yli sen peruskoron, jonka Gibraltarin säästöpankki (Gibraltar Savings Bank) oli vahvistanut säästöille sinä päivänä, jona velka erääntyi.

Yrityksillä ja julkisen sektorin elimillä on lakisääteinen oikeus vaatia korkoa, jos liiketoimista aiheutuvien saatavien maksu viivästyy.

Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 2003 -laki

3 Onko tarvittaessa saatavilla lisätietoja lakisääteisen koron laskemisesta?

Korkoa voidaan tiettyjen velkojen osalta vaatia saatavan erääntymispäivästä alkaen vaatimuksen esittämiseen asti ja edelleen samansuuruisena tuomion antamispäivään asti. Korkoa voidaan vaatia myös tuomion antamispäivästä alkaen sillä korkotasolla, joka tällaisille veloille vahvistetaan määräajoin High Court in England -tuomioistuimessa – tällä hetkellä vuosikorko on 8 prosenttia. Tällöin sovelletaan vain yksinkertaista korkoa.

4 Onko edellä mainittu oikeusperusta saatavilla maksutta sähköisesti?

Asiaa koskeva lainsäädäntö on saatavilla seuraavien linkkien kautta:

Supreme Court Act 1960 -laki

Judgment Debts (Rates of Interest) Order 2000 -laki

Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 2003 -laki

Päivitetty viimeksi: 11/08/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.