Korot

Kreikka
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Säädetäänkö jäsenvaltion lainsäädännössä ”lakisääteisestä korosta”? Jos säädetään, miten ”lakisääteinen korko” on määritelty tässä jäsenvaltiossa?

Kreikan lainsäädännössä säädetään lakisääteisestä korosta. Lakisääteisellä korolla tarkoitetaan laissa suoraan säädettyä tietyltä ajalta maksettavaa korkoa eli prosenttiosuutta pääomasta. Yleisin lakisääteinen korko on viivästyskorko eli korko, joka velallisen on suoritettava, jos maksun suoritus viipyy yli sopimuksen edellyttämän ajankohdan. Kaikista lakisääteisistä koroista säädetään siviililain 301, 346 ja 529 §:ssä sekä 720 §:ssä ja sitä seuraavissa pykälissä.

2 Jos säädetään, mikä on sen määrä/taso? Entä oikeusperusta? Jos lakisääteisille koroille on säädetty erilaisia korkotasoja, mitkä ovat niihin sovellettavat olosuhteet ja edellytykset?

Myöhästyneistä maksuista johtuvan lakisääteisen koron määrä on yleensä kaksi prosenttiyksikköä suurempi kuin sopimuksessa asetettu korko. Aikaisemmin siitä päätti Kreikan keskuspankin johtaja, kunnes se yhdenmukaistettiin vuodesta 2001 Euroopan keskuspankin vastaavan koron kanssa (Kreikan rahapoliittisen neuvoston säädös 47/2000, lain 2842/2000 3 §:n 2 momentti). On myös hyvä tietää, että muiden kuin pankkien viivästyskorko vaihteli 12 ja 44 prosentin välillä (12 % yhtäjaksoisesti vuosina 1946–1979 ja peräti 44 % vuonna 1992, jolloin se alkoi asteittain laskea). Se on nykyisin 7,30 prosenttia.

3 Onko tarvittaessa saatavilla lisätietoja lakisääteisen koron laskemisesta?

Muiden kuin pankkien viivästyskoroista laadittu taulukko (vuodesta 1946) on Kreikan keskuspankin verkkosivuilla (http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/monetary/exotrapezika.aspx). Sivuilla ei kuitenkaan ole tarjolla menetelmää viivästyskoron laskemiseksi automaattisesti, vaikka sellainen on tarjolla muilla sivustoilla, kuten ΝΟΜΟS ja ΙSΟΚRΑΤIS (dsanet).

4 Onko edellä mainittu oikeusperusta saatavilla maksutta sähköisesti?

Se on Kreikan keskuspankin saatavissa, muttei muiden, koska kyseessä on tilattava palvelu.

Päivitetty viimeksi: 07/02/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.