Korot

Unkari
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Säädetäänkö jäsenvaltion lainsäädännössä ”lakisääteisestä korosta”? Jos säädetään, miten ”lakisääteinen korko” on määritelty tässä jäsenvaltiossa?

Kyllä. Siviililaista vuonna 2013 annetun lain V (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) 6:47 §:ssä säädetään lakisääteisen koron määrästä, johon sovelletaan keskuspankin korkosääntöjä. Forinttimääräisestä velasta perittävä lakisääteinen korko perustuu keskuspankin peruskorkoon, jonka vahvistaa Unkarin keskuspankin rahaneuvosto. Kun on kyse ulkomaanvaluutassa olevasta velasta, lakisääteinen korko määräytyy kyseisen valuutan liikkeeseen laskevan keskuspankin vahvistaman peruskoron mukaan. Jos peruskorkoa ei ole määritetty, sovelletaan rahamarkkinakorkoa.

2 Jos säädetään, mikä on sen määrä/taso? Entä oikeusperusta? Jos lakisääteisille koroille on säädetty erilaisia korkotasoja, mitkä ovat niihin sovellettavat olosuhteet ja edellytykset?

Koron oikeusperusta on siviililaki. Sen mukaan korko on hinta, joka velallisen on maksettava toiselta osapuolelta lainaamastaan rahamäärästä, elleivät osapuolet ole keskenään toisin sopineet (esim. koroton laina, lyhennysvapaa). Velasta maksettava lakisääteinen korko lasketaan kullekin kalenterivuoden puoliskolle kerrallaan. Puolivuotiskauden ensimmäisenä päivänä voimassa olevaa korkoa sovelletaan seuraavan kuuden kuukauden ajan riippumatta siitä, muuttuuko keskuspankin peruskorko sinä aikana.

3 Onko tarvittaessa saatavilla lisätietoja lakisääteisen koron laskemisesta?

Ei ole.

4 Onko edellä mainittu oikeusperusta saatavilla maksutta sähköisesti?

Siviililakiin voi tutustua verkossa Kansallisen säädöskokoelman sivuilla. Tietoa keskuspankin peruskorosta löytyy Unkarin keskuspankin verkkosivuilta.

Päivitetty viimeksi: 15/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.