Korot

Luxemburg
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Säädetäänkö jäsenvaltion lainsäädännössä ”lakisääteisestä korosta”? Jos säädetään, miten ”lakisääteinen korko” on määritelty tässä jäsenvaltiossa?

Lakisääteinen korko on laissa vuosittain vahvistettava korko, jota sovelletaan maksuviivästyksiin, jos osapuolet eivät etukäteen ole sopineet minkään muun koron soveltamisesta.

2 Jos säädetään, mikä on sen määrä/taso? Entä oikeusperusta? Jos lakisääteisille koroille on säädetty erilaisia korkotasoja, mitkä ovat niihin sovellettavat olosuhteet ja edellytykset?

Kaupallisiin toimiin sovellettava viivästyskorko määritellään 18. huhtikuuta 2004 annetulla lailla, jolla 29 päivänä kesäkuuta 2000 annettu direktiivi 2000/35/EY saatetaan osaksi Luxemburgin kansallista lainsäädäntöä (kaupalliset toimet ovat yritysten keskinäisiä tai yritysten ja viranomaisten välisiä toimia, jotka johtavat tavaroiden toimittamiseen tai palvelujen suorittamiseen korvausta vastaan). Viivästyskorko määritetään viittaamalla viitekorkoon, joka on Euroopan keskuspankin viimeisimpään perusrahoitusoperaatioonsa ennen kyseisen puolivuotiskauden ensimmäistä kalenteripäivää soveltama vaihtuvakorkoisen tarjouskilpailun lopputuloksena oleva marginaalikorko. Jos maksusuoritus on myöhässä, tähän korkoon lisätään marginaali (paitsi jos sopimuksessa määrätään toisin, maksuihin sovellettavista määräajoista ja viivästyskoroista 18. huhtikuuta 2004 annetun lain, sellaisena kuin se on muutettuna, 3 jakson mukaisesti).

3 Onko tarvittaessa saatavilla lisätietoja lakisääteisen koron laskemisesta?

4 Onko edellä mainittu oikeusperusta saatavilla maksutta sähköisesti?

LEGILUX

Oikeusministeri

Päivitetty viimeksi: 08/08/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.