Korot

Malta
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Säädetäänkö jäsenvaltion lainsäädännössä ”lakisääteisestä korosta”? Jos säädetään, miten ”lakisääteinen korko” on määritelty tässä jäsenvaltiossa?

Maltan lainsäädännössä ei ole määritelty ”lakisääteistä korkoa” (statutory interest), vaan sen sijaan käytetään termiä ”laillinen viivästyskorko” (legal interest for late payment). Maltan kauppalaissa tämä ilmaisu määritellään ”yksinkertaiseksi viivästyskoroksi, joka muodostuu viitekorosta, johon lisätään vähintään 8 prosenttiyksikköä”.

2 Jos säädetään, mikä on sen määrä/taso? Entä oikeusperusta? Jos lakisääteisille koroille on säädetty erilaisia korkotasoja, mitkä ovat niihin sovellettavat olosuhteet ja edellytykset?

Maltan lainsäädännössä säädetään vain yhdestä koron määrästä, joka on 8 prosenttia. Tämän koron oikeusperusta on Maltan kauppalain 13 luku ja erityisesti sen II osaston IA alaosasto.

3 Onko tarvittaessa saatavilla lisätietoja lakisääteisen koron laskemisesta?

Velkojalla on oikeus viivästyskorkoon sopimuksessa määrättyä maksupäivää tai siinä määrätyn maksuajan päättymistä seuraavasta päivästä lukien. Jos maksupäivää tai maksuaikaa ei ole määrätty sopimuksessa, velkojalla on oikeus viivästyskorkoon jonkin seuraavassa mainitun määräajan päätyttyä:

  • 30 kalenteripäivän kuluessa siitä päivästä, jona velallinen on vastaanottanut laskun;
  • 30 kalenteripäivän kuluttua tavaran tai palvelun vastaanottamisesta, jos ei ole varmuutta laskun vastaanottopäivästä;
  • 30 kalenteripäivän kuluttua tavaran tai palvelun vastaanottamisesta, kun velallinen vastaanottaa laskun ennen tavaraa tai palvelua;
  • 30 kalenteripäivän kuluttua päivästä, jona tuote on lain tai sopimuksen mukaan hyväksyttävä tai tarkastettava, kun velallinen vastaanottaa laskun samana päivänä kuin kyseinen hyväksyminen tai tarkastus tapahtuu tai sitä ennen.

Asianomaisen vuoden ensimmäisellä puoliskolla sovellettava viitekorko on kyseisen vuoden tammikuun 1. päivänä voimassa oleva korko. Vuoden toisella puoliskolla sovellettava viitekorko on kyseisen vuoden heinäkuun 1. päivänä voimassa oleva korko.

4 Onko edellä mainittu oikeusperusta saatavilla maksutta sähköisesti?

Maltan kauppalain 13 luku on maksutta saatavilla verkossa.

Päivitetty viimeksi: 22/03/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.