Korot

Alankomaat
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Säädetäänkö jäsenvaltion lainsäädännössä ”lakisääteisestä korosta”? Jos säädetään, miten ”lakisääteinen korko” on määritelty tässä jäsenvaltiossa?

Alankomaissa on käytössä lakisääteinen korko. Lakisääteinen korko on korko, jonka velkoja voi lain nojalla vaatia velalliselta maksuviivästyksen perusteella.

Lakisääteinen korko on erilainen sen mukaan, onko kyseessä muu kuin kaupallinen toimi (siviililain 6:119 §) vai kaupallinen toimi (siviililain 6:119 a §).

Muihin kuin kaupallisiin toimiin sovellettavaa korkoa sovelletaan kaikkiin yksityishenkilöiden tai kuluttajien tekemiin sopimuksiin.

Kaupallisiin toimiin sovellettavaa korkoa sovelletaan kaikkiin yritysten ja hallintoelinten tekemiin sopimuksiin.

2 Jos säädetään, mikä on sen määrä/taso? Entä oikeusperusta? Jos lakisääteisille koroille on säädetty erilaisia korkotasoja, mitkä ovat niihin sovellettavat olosuhteet ja edellytykset?

Muihin kuin kaupallisiin toimiin sovellettava lakisääteinen korko on 2 %. Kaupallisiin toimiin sovellettava lakisääteinen korko on 8 %.

Lakisääteisen koron määrä voi vaihdella.

3 Onko tarvittaessa saatavilla lisätietoja lakisääteisen koron laskemisesta?

4 Onko edellä mainittu oikeusperusta saatavilla maksutta sähköisesti?

Päivitetty viimeksi: 16/11/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.