Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Korot

Pohjois-Irlanti
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Säädetäänkö jäsenvaltion lainsäädännössä ”lakisääteisestä korosta”? Jos säädetään, miten ”lakisääteinen korko” on määritelty tässä jäsenvaltiossa?

Kuten Englannissa ja Walesissa, lakisääteinen korko on korko, jota lain mukaan voidaan soveltaa liiketoimista aiheutuvien saatavien maksamattomaan määrään. Lakisääteistä korkoa voidaan vaatia Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998 -lain nojalla. Lakisääteistä korkoa ei sovelleta, kun on kyse kuluttajakaupasta. Lakisääteistä korkoa sovelletaan vain silloin kun sekä myyjä että ostaja ovat kaupallisia toimijoita.

2 Jos säädetään, mikä on sen määrä/taso? Entä oikeusperusta? Jos lakisääteisille koroille on säädetty erilaisia korkotasoja, mitkä ovat niihin sovellettavat olosuhteet ja edellytykset?

Lakisääteisen koron määrä/taso

Lakisääteisen koron soveltamisperusteet

(tarvittaessa esim. viivästys, kuluttajasopimus jne.)

Oikeusperusta

Enintään 8 prosentin korko yleis- ja erityisvahingonkorvauksille.

Huom. Tämä ei ole teknisesti ”lakisääteinen korko” vaan korko, jota sovelletaan Late Payment of Commercial Debts (interest) Act 1998 -lain soveltamisalan ulkopuolella, eli muihin kuin liiketoimista aiheutuviin saataviin sovellettava yksinkertainen korko.

Viime vuosina tuomioistuimet ovat harkintansa mukaan perinteisesti määränneet yleisvahingonkorvauksille 2 prosentin koron (haastehakemuksen tiedoksiantopäivästä alkaen) ja erityisvahingonkorvauksille 6 prosentin koron (vahingon tapahtumispäivästä alkaen).

Tämä käytäntö vahvistettiin asiassa McDowell v. MIB annetussa tuomiossa (1996).

Tuomioistuinten valtuuksista käyttää harkintavaltaa ja määrittää yksinkertainen korko veloille ja vahingonkorvauksille säädetään seuraavissa:

County Courts (Northern Ireland) Order 1980 -lain 45A §; ja

Judicature (Northern Ireland) Act 1978 -lain 33A §,

8 prosenttia korkeampi kuin Englannin pankin peruskorko (Bank of England base rate)

Pankin viitekorko vahvistetaan puolivuosittain 30. kesäkuuta ja 31. joulukuuta.

Joulukuun 31. päivän peruskorkoa sovelletaan velkoihin, joiden maksu myöhästyy 1. tammikuuta ja 30. kesäkuuta välisenä aikana. Heinäkuun 1. päivästä joulukuun 31. päivään sovelletaan 30. kesäkuuta voimassa ollutta korkoa.

Yrityksillä ja julkisen sektorin elimillä on lakisääteinen oikeus vaatia viivästyskorkoa 7. elokuuta 2002 tai sen jälkeen tehdyistä sopimuksista johtuviin liiketapahtumiin liittyvistä saatavista.

Lakisääteistä korkoa voidaan vaatia myöhästyneen maksun saamisen jälkeen. Pohjois-Irlannissa määräaika on kuusi vuotta. Korko lasketaan yleensä 30 päivän kuluttua maksun erääntymisestä. Sopimuksessa ei voida sulkea pois lakisääteistä korkoa, mutta sen vaatiminen ei ole pakollista.

Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 1998 -laki

The Late Payment of Commercial Debts (Rate of Interest) (No.3) Order 2002 -laki

The Late Payment of Commercial Debts Regulations 2002 -laki

3 Onko tarvittaessa saatavilla lisätietoja lakisääteisen koron laskemisesta?

Koron laskeminen on yksinkertainen prosessi. Ensin lasketaan koko vuoden korko. Tämä tehdään kertomalla velan määrä kokonaiskorolla (peruskorko + 8 %). Sitten lasketaan päiväkohtainen korko jakamalla vuotuinen korko 365:llä. Vaadittava korko lasketaan kertomalla päiväkohtainen korko myöhästymispäivien lukumäärällä. Korkoa peritään velan bruttomäärästä, myös mahdollisesta arvonlisäveron osuudesta, mutta koroista ei makseta arvonlisäveroa.

4 Onko edellä mainittu oikeusperusta saatavilla maksutta sähköisesti?

Asiaa koskeva lainsäädäntö on saatavilla seuraavien linkkien kautta:

Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 1998 -laki

The Late Payment of Commercial Debts (Rate of Interest) (No.3) Order 2002 -laki

The Late Payment of Commercial Debts Regulations 2002 -laki

The County Courts (Northern Ireland) Order 1980 -laki

The Judicature (Northern Ireland) Act 1978 -laki

Päivitetty viimeksi: 13/08/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.