Tämän sivun alkukielistä versiota puola on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Korot

Puola
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Säädetäänkö jäsenvaltion lainsäädännössä ”lakisääteisestä korosta”? Jos säädetään, miten ”lakisääteinen korko” on määritelty tässä jäsenvaltiossa?

Korkoa voidaan Puolan lainsäädännön mukaan periä vain oikeustoimen taikka lain, tuomioistuimen päätöksen tai muun toimivaltaisen viranomaisen päätöksen nojalla (23 päivänä huhtikuuta 1964 annetun siviiliprosessilain 359 §:n 1 momentti, Puolan säädöskokoelma Dziennik Ustaw 2014, kohta 121, sellaisena kuin se on muutettuna). Jos koron määrää ei ole muutoin määritelty, sovelletaan lakisääteistä korkoa eli Puolan kansallispankin (Bank Narodowy Polski) viitekorkoa, johon lisätään 3,5 prosenttiyksikköä.

Jos sen sijaan siviiliprosessilain 481 §:n 2 momentissa säädettyä viivästyskorkoa ei ole muutoin määritelty, sovelletaan lakisääteistä viivästyskorkoa, joka on Puolan kansallispankin viitekorko, johon lisätään 5,5 prosenttiyksikköä. Jos velkapääomaan sovelletaan tätä suurempaa korkoa, velkoja voi kuitenkin vaatia, että myös viivästyskorko on samansuuruinen.

2 Jos säädetään, mikä on sen määrä/taso? Entä oikeusperusta? Jos lakisääteisille koroille on säädetty erilaisia korkotasoja, mitkä ovat niihin sovellettavat olosuhteet ja edellytykset?

Siviiliprosessilain 359 §:n mukaan lakisääteinen korko on Puolan kansallispankin viitekorko, johon lisätään 3,5 prosenttiyksikköä. Oikeusministeri vahvistaa lakisääteisen koron Puolan virallisessa lehdessä (Monitor Polski) julkaistavalla ilmoituksella. Tällä hetkellä lakisääteinen korko on oikeusministerin 7. tammikuuta 2016 julkaiseman ilmoituksen mukaisesti 1. tammikuuta 2016 alkaen 5 % vuodessa ja lakisääteinen viivästyskorko 7 % vuodessa.

Liiketoimien yhteydessä sovellettava korko sen sijaan määritellään liiketoimiin sovellettavista maksuajoista 8 päivänä maaliskuuta 2013 annetussa laissa (säädöskokoelma 2019, kohta 118, sellaisena kuin se on muutettuna). Korko määritellään elinkeino- ja teknologiaministerin säännöllisesti antamilla ilmoituksilla. Liiketoimiin sovellettava lakisääteinen viivästyskorko on tällä hetkellä 9,50 % (14.1.2019 julkaistun ilmoituksen mukaisesti ajanjaksolla 1.1.2019–30.6.2019).

3 Onko tarvittaessa saatavilla lisätietoja lakisääteisen koron laskemisesta?

Lisätietoja Puolan kansallispankin soveltamista koroista, mm. viitekorosta, on Puolan kansallispankin verkkosivustolla osoitteessa http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm

4 Onko edellä mainittu oikeusperusta saatavilla maksutta sähköisesti?

Lakisääteisiä korkoja koskevat oikeusministerin ja (liiketoimien osalta) kehitysministerin ilmoitukset ovat saatavilla valtion lainsäädäntökeskuksen (Rządowe Centrum Legislacji) verkkosivustolla osoitteessa http://www.monitorpolski.gov.pl/Wyszukiwanie/tabid/114/Title/odsetki/Default.aspx

Päivitetty viimeksi: 17/08/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.