Korot

Romania
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Säädetäänkö jäsenvaltion lainsäädännössä ”lakisääteisestä korosta”? Jos säädetään, miten ”lakisääteinen korko” on määritelty tässä jäsenvaltiossa?

Rahallisten velvoitteiden lakisääteisestä koroista ja viivästyskoroista ja tietyistä pankkialan finanssi- ja verotoimenpiteistä annetussa hallituksen määräyksessä nro 13/2011 säädetään seuraavista lakisääteisten korkojen oikeudellisista järjestelyistä:

- varsinainen korko (joka velallisen on maksettava tiettyyn määräaikaan mennessä ja joka on laskettu velkasumman erääntymispäivää edeltävältä ajalta) ja

- viivästyskorko (joka velallisen on maksettava, mikäli edellä mainittua erääntymispäivää ei noudateta).

Hallituksen määräyksen nro 13/2011 2 §:ssä vahvistetaan, että lakisääteistä korkoa maksetaan aina, kun tästä mainitaan säädöksissä tai sopimusvelvoitteissa tai jos osapuolet eivät ole sopineet maksettavan koron määrästä erikseen.

2 Jos säädetään, mikä on sen määrä/taso? Entä oikeusperusta? Jos lakisääteisille koroille on säädetty erilaisia korkotasoja, mitkä ovat niihin sovellettavat olosuhteet ja edellytykset?

Lakisääteisiä ja tavanomaisia korkoja sekä viivästyskorkoja koskevasta oikeudellisesta järjestelmästä säädetään rahallisten velvoitteiden lakisääteisestä koroista ja viivästyskoroista ja tietyistä pankkialan finanssi- ja verotoimenpiteistä annetun hallituksen määräyksen nro 13/2011 3–5 §:ssä seuraavasti:

3 §: – 1. Lakisääteisten korkojen määrä vahvistetaan Romanian pankin (Banca Naţională a României) viitekoron perustella. Se on ohjauskorko, joka vahvistetaan Romanian pankin hallintoneuvoston päätöksellä.

2. Lakisääteinen viivästyskorko on viitekorko lisättynä neljällä prosenttiyksiköllä.

2.1 Kun kyse on ammattihenkilöiden välisistä tai ammattihenkilöiden ja hankintaviranomaisten välisistä oikeudellisista suhteista, lakisääteinen viivästyskorko on viitekorko lisättynä kahdeksalla prosenttiyksiköllä.

3. Kun kyse on siviililaista annetun lain nro 287/2009, sellaisena kuin se on julkaistuna uudelleen, 3 §:n 3 momentissa tarkoitetuista oikeudellisista suhteista, jotka eivät liity voittoa tavoittelevan yrityksen toimintaan, lakisääteinen korko on 1 ja 2 kohdassa vahvistettu korko vähennettynä 20 prosentilla.

4. Romanian pankki julkaisee viitekorkonsa Romanian virallisen lehden I osassa aina, kun se muuttaa ohjauskorkoa.

4 §: – Kun kyse on rajatylittävistä oikeudellisista suhteista, jossa sovelletaan Romanian lainsäädäntöä ja maksut suoritetaan muiden maiden valuutoissa, lakisääteinen korko on 6 prosenttia vuodessa.

5 §: – 1. Kun kyse on siviililaista annetun lain nro 287/2009, sellaisena kuin se on julkaistuna uudelleen, 3 §:n 3 momentissa tarkoitetuista oikeudellisista suhteista, jotka eivät liity voittoa tavoittelevan yrityksen toimintaan, korko ei saa ylittää lakisääteistä korkoa yli 50 prosentilla vuodessa.

2. Kaikki lausekkeet, joilla rikotaan 1 kohtaa, ovat mitättömiä. Tällaisessa tapauksessa velkoja menettää oikeuden periä lakisääteistä korkoa.

3. Tavanomaisen koron määrä määritetään sen lakisääteisen koron mukaan, joka on voimassa vahvistamispäivänä.

3 Onko tarvittaessa saatavilla lisätietoja lakisääteisen koron laskemisesta?

Rahallisten velvoitteiden lakisääteisestä koroista ja viivästyskoroista ja tietyistä pankkialan finanssi- ja verotoimenpiteistä annetun hallituksen määräyksen nro 13/2011 3 §:n 1 momentissa säädetään, että lakisääteinen korko on sama kuin Romanian pankin viitekorko, joka on Romanian pankin hallintoneuvoston päätöksellä vahvistettava ohjauskorko. Se julkaistaan Romanian pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.bnr.ro/Monetary-Policy--3318.aspx

Eri tapauksissa sovellettavan lakisääteisen koron määrän laskeminen, ks. edellä.

4 Onko edellä mainittu oikeusperusta saatavilla maksutta sähköisesti?

Rahallisten velvoitteiden lakisääteisestä koroista ja viivästyskoroista ja tietyistä pankkialan finanssi- ja verotoimenpiteistä annettu hallituksen määräys nro 13/2011 on saatavilla romaniaksi sähköisesti Romanian pankin verkkosivuilla; ks. http://www.bnr.ro/apage.aspx?pid=404&actId=324573

Romanian pankin viitekorko esitetään englanniksi Romanian pankin verkkosivuilla; ks. https://www.bnr.ro/Monetary-Policy--3318.aspx

Päivitetty viimeksi: 08/08/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.