Korot

Tietoa lakisääteisen koron laskutavasta EU-maissa.

Useiden Euroopan unionin säädösten mukaisesti on mahdollista soveltaa lakisääteistä korkoa siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudelliseen yhteistyöhön liittyvissä asioissa. EU:n säädöksissä ei kuitenkaan ole yksityiskohtaisia säännöksiä lakisääteisestä korosta, vaan peruskoron laskutavasta säädetään kansallisessa lainsäädännössä.

Sääntelyä koskevilla yksityiskohdilla voi olla merkitystä valtioiden rajat ylittävissä tapauksissa, joten on tärkeää, että tiedot ovat saatavilla. Siksi siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto julkaisee jäsenvaltiokohtaiset tietosivut. Niillä kerrotaan, säädetäänkö lakisääteisestä korosta ylipäätään kunkin jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä ja jos säädetään, millä oikeusperustalla, miten lakisääteinen korko määritellään ja mikä on koron suuruus. Lisäksi sivuilla annetaan tietoja tilanteista, joissa lakisääteinen korko määrätään maksettavaksi, edellytyksistä koron soveltamiselle ja koron laskutavasta.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Päivitetty viimeksi: 09/07/2024

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.