Kamatne stope

Grčka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Predviđa li se „zakonska kamata” u državi članici? Ako se predviđa, kako je „zakonska kamata” definirana u toj državi članici?

Grčki zakon predviđa zakonsku kamatu. Zakonska kamata jest kamatna stopa, tj. postotak kapitala za utvrđeno razdoblje, izravno propisano zakonom. Najčešći je oblik zakonske kamate zatezna kamata, tj. kamata koju dužnik duguje od trenutka neispunjavanja obveze. Članci 301., 346., 529., 720. itd. Građanskog zakonika uređuju i druge slučajeve na koje se primjenjuje zakonska kamata.

2 Ako se predviđa, koliko iznosi kamata/stopa i koja je njezina pravna osnova? Ako se predviđaju različite stope zakonske kamate, koje se okolnosti i uvjeti primjenjuju?

Stopa zakonske kamate na zakašnjela plaćanja u pravilu je određena na dva postotna boda iznad maksimalne ugovorne kamatne stope, koja je prethodno utvrđena odlukom guvernera Grčke središnje banke te je usklađena 2001. s odgovarajućom kamatnom stopom Europske središnje banke (Zakon 47/2000 Vijeća za monetarnu politiku, članak 3. stavak 2. Zakona 2842/2000). Kao pokazatelj, nebankarska zatezna kamatna stopa bila je u rasponu od 12 % (što se primjenjivalo dosljedno od 1946. do 1979.) do 44 % (1992., kada je postupno počela opadati). Trenutačno, iznosi 7,30 %.

3 Jesu li dostupne dodatne informacije o izračunu zakonske kamate ako je to potrebno?

Na web-mjestu Grčke središnje banke nalazi se tablica s nebankarskim kamatnim stopama (od 1946.) (http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/monetary/exotrapezika.aspx), iako to web-mjesto ne pruža automatsku metodu izračunavanja zakonske kamatne stopa, za razliku od drugih web-mjesta, poput NOMOS-a ili ISOKRATIS-a (dsanet).

4 Je li prethodno navedena pravna osnova besplatno dostupna na internetu?

Grčkoj središnjoj banci da, no ne i drugima, s obzirom na to da su to usluge koje se temelje na pretplati.

Posljednji put ažurirano: 07/02/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.