Izvorna jezična inačica ove stranice španjolski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Kamatne stope

Španjolska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Predviđa li se „zakonska kamata” u državi članici? Ako se predviđa, kako je „zakonska kamata” definirana u toj državi članici?

Zakonska kamata u Španjolskoj predviđena je kao pomoćni pravni lijek za određivanje naknade štete u nedostatku sporazuma između stranaka, ako dužnik ne ispunjava svoje obveze. Predviđena je člankom 1108. Građanskog zakonika (Código Civil), koji zahtijeva da neplaćeni dug bude u gotovini ili da se pretvori u gotovinu.

Nema izričite definicije zakonske kamate.

Međutim, postoje različite vrste zakonske kamate. Najčešća vrsta je ona prethodno navedena, spomenuta u Građanskom zakoniku. No, u drugim stvarima, zakon predviđa posebne kamatne stope koje su u mnogim slučajevima rezultat primjene određenog postotka na zakonsku kamatu. U slučajevima u kojima su te kamatne stope primjenjive, mogu se smatrati „zakonskom kamatom” u smislu da su utvrđene zakonom. One uključuju:

u vezi s hipotekama, Zakon 1/2013 od 14. svibnja 2013. mijenja članak 114. Zakona o hipoteci (Ley Hipotecaria) i određuje ograničenje kamatne stope za kašnjenja u plaćanju u slučajevima zajma za kupovinu glavnog prebivališta kada je hipoteka na njemu, na zakonsku kamatu puta tri i trenutačno iznosi 11,5 %;

– članak 20. stavak 4. Zakona 16/2011 o ugovorima o potrošačkim kreditima (Contratos de Crédito al Consumo) za takve operacije postavlja gornje ograničenje na zakonsku kamatu puta 2,5;

– članak 7. Zakona 3/2004 o o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) dodaje diferencijal od 8 bodova (7 bodova do 2013.) na kamatnu stopu koju primjenjuje Europska središnja banka na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja provedene prije prvog dana tekućeg kalendarskog tromjesečja (trenutačno 0,250 %);

– u vezi s ugovorima o osiguranju članak 20. stavak 4. Zakona 50/1980 od 8 listopada 1980. o ugovorima o osiguranju (Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro) kažnjava neopravdana kašnjenja osiguravajućih društava u isplati naknade onima koji su pogođeni zahtjevima obuhvaćenima ugovorima o osiguranju koje su potpisali, s isplatom godišnje kamatne stope jednake zakonskoj kamati koja je na snazi u vrijeme dospijeća naplate, uvećane za 50 %, iako sudac ne može nametnuti godišnje kamate manje od 20 % na osiguravatelja jednom kada isteknu dvije godine nakon podnošenja zahtjeva u kojima nije isplaćena naknada.

– Kamata nakon presude (interés procesal) navedena u članku 576. Zakona 1/2000 od 7. siječnja 2000. o parničnom postupku (Ley de Enjuiciamiento Civil), u kojemu stoji da nakon što je izrečena prvostupanjska presuda ili odluka koja određuje isplatu u gotovini, godišnja kamata vjerovniku postaje naplativa po zakonskoj kamatnoj stopi uvećanoj za dva boda ili kamatnoj stopi koju su dogovorile stranke ili stopi predviđenoj posebnom zakonskom odredbom.

2 Ako se predviđa, koliko iznosi kamata/stopa i koja je njezina pravna osnova? Ako se predviđaju različite stope zakonske kamate, koje se okolnosti i uvjeti primjenjuju?

Kamatna stopa predviđena je zakonima o proračunu za svaku godinu.

Za 2016., stopa je predviđena dodatnom odredbom br. 34 Zakona 48/2015 od 29. listopada o Općem državnom proračunu (Presupuestos Generales del Estado) za 2016.:

– 3,00 % do 31. prosinca 2016.

Kretanje kamatnih stopa može se vidjeti na sljedećoj adresi, koju je objavila Španjolska središnja banka:

http://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/Tipos_de_interes/Otros_tipos_de_i/otros-tipos/Tabla_tipos_de_interes_legal.html

Kao što je navedeno u odgovoru na prethodno pitanje, uz zakonsku kamatu predviđenu člankom 1108. Građanskog zakonika za utvrđivanje naknade za neplaćena novčana potraživanja, primjenjuju se različite vrste zakonske kamate. One uključuju:

u vezi s hipotekama, Zakon 1/2013 od 14. svibnja 2013. mijenja članak 114. Zakona o hipoteci i određuje ograničenje kamatne stope za kašnjenja u plaćanju u slučajevima zajma za kupovinu glavnog prebivališta kada je hipoteka na njemu na zakonsku kamatu puta tri i trenutačno iznosi 11,5 %;

– članak 20. stavak 4. Zakona 16/2011 o ugovorima o potrošačkim kreditima (Contratos de Crédito al Consumo) za takve operacije postavlja gornje ograničenja na zakonsku kamatu puta 2,5;

– članak 7. Zakona 3/2004 o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) dodaje diferencijal od 8 bodova (7 bodova do 2013.) na kamatnu stopu koju primjenjuje Europska središnja banka na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja provedene prije prvog dana tekućeg kalendarskog tromjesečja (trenutačno 0,250 %);

– u vezi s ugovorima o osiguranju članak 20. stavak 4. Zakona 50/1980 od 8. listopada 1980. o ugovorima o osiguranju (Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro) kažnjava neopravdana kašnjenja osiguravajućih društava u isplati naknade onima koji su pogođeni zahtjevima obuhvaćenima ugovorima o osiguranju koje su potpisali, s isplatom godišnje kamatne stope jednake zakonskoj kamati koja je na snazi u vrijeme dospijeća naplate, uvećane za 50 %, iako sudac ne može nametnuti godišnje kamate manje od 20 % na osiguravatelja jednom kada isteknu dvije godine nakon podnošenja zahtjeva u kojima nije isplaćena naknada.

– kamata nakon presude (interés procesal) navedena u članku 576. Zakona 1/2000 od 7. siječnja 2000. o parničnom postupku (Ley de Enjuiciamiento Civil), u kojemu stoji da nakon što je izrečena prvostupanjska presuda ili odluka koja određuje isplatu u gotovini, godišnja kamata vjerovniku postaje naplativa po zakonskoj kamatnoj stopi uvećanoj za dva boda ili kamatnoj stopi o kojoj su se stranke suglasile ili stopi predviđenoj posebnom zakonskom odredbom.

3 Jesu li dostupne dodatne informacije o izračunu zakonske kamate ako je to potrebno?

Kretanje kamatnih stopa može se vidjeti na web-mjestu navedenom u prethodnom odgovoru.

http://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/Tipos_de_interes/Otros_tipos_de_i/otros-tipos/Tabla_tipos_de_interes_legal.html

4 Je li prethodno navedena pravna osnova besplatno dostupna na internetu?

Da, na sljedećem web-mjestu:

http://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/

Posljednji put ažurirano: 20/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.