Kamatne stope

Informacije na nacionalnoj razini o načinu izračuna zakonske kamatne stope u svakoj državi članici EU-a.

Izračun zakonske kamate u pravosudnoj suradnji u građanskim i trgovačkim stvarima može biti relevantan u skladu s nekoliko instrumenata prava Europske unije. Međutim, ti instrumenti ne reguliraju pojedinosti o zakonskoj kamati te stoga nacionalno pravo propisuje kako se i na kojoj osnovi izračunavaju kamatne stope.

U prekograničnom predmetu takve informacije mogu biti relevantne te je nužan pristup takvim informacijama. Stoga je Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima donijela informativne članke koji pružaju informacije o tome kako države članice definiraju zakonsku kamatu, predviđa li se nacionalnim pravom zakonska kamata i ako da, na kojoj pravnoj osnovi te po kojoj stopi/u kojem iznosu. Dostupne su informacije o okolnostima i uvjetima u kojima se primjenjuju te stope te način njihova izračuna.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Posljednji put ažurirano: 30/05/2023

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.