Kamatlábak

Ausztria
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

Az osztrák polgári törvénykönyv (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB) 1000. szakasza szabályozza a törvényes kamatlábakat. A késedelmi kamatlábakat a társaságok közötti, valamint a társaságok és a közjogi jogi személyek közötti gazdasági jogügyletek esetében az ABGB 1333. szakasza és az osztrák kereskedelmi törvénykönyv (Unternehmensgesetzbuch, UGB) 456. szakasza szabályozza.

Az ABGB 1000. szakasza arra a kamatra vonatkozik, „amelyet a törvény előír vagy amely rátáját nem határozták meg”. Az ABGB 1000. szakaszának (2) bekezdése ezenkívül kiköti azokat az eseteket, amikor kamatra kamat számítható fel (kamatos kamat).

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

Az ABGB 1000. szakasza (1) bekezdésének megfelelően a törvényes kamat évi négy százalék. Ugyanez a mértéke az ABGB 1333. szakasza (1) bekezdésének és az ABGB 1000. szakasza (1) bekezdésének együttes alkalmazása esetén járó törvényes késedelmi kamatnak is. Ez a kamat alkalmazandó az egyoldalú kereskedelmi ügyletekre is.

A társaságok közötti, valamint a társaságok és közjogi jogi személyek közötti gazdasági jogügyletek esetében az UGB 456. szakaszának megfelelően a fennálló tartozások késedelmes visszafizetésére az alapkamatláb plusz 9,2 százalékpont késedelmi kamatlábat kell alkalmazni. Az adott félévre vonatkozó alapkamatláb az a kamatláb, amely az időszak első naptári napján érvényben volt. Az alapkamatláb megtalálható az Osztrák Nemzeti Bank weboldalán, a http://www.oenb.at címen, „Allgemeines” / „Wichtige Zinssätze” alatt.

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

Az ABGB 1000. szakaszának (2) bekezdése szerint a hitelező akkor számíthat fel kamatot egy pénzkövetelésre, ha a felek erről kifejezetten megállapodtak. A felek közötti megállapodás hiányában is felszámítható évi négy százalékos kamatos kamat a peres eljárás megindításának napjától (azaz attól a naptól, amikor a keresetlevelet kézbesítik az alperesnek), amennyiben a felperes kamatot is követel. Az osztrák jog nem tiltja a kamatos kamatot.

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

Az osztrák polgári törvénykönyv és az osztrák kereskedelmi törvénykönyv fent említett rendelkezései ingyenesen hozzáférhetőek (német nyelven) az Osztrák Szövetségi Kancellária (Bundeskanzleramt) weboldalán (http://www.ris.bka.gv.at/), „Bundesrecht” / „Bundesrecht konsolidiert” alatt.

Utolsó frissítés: 05/06/2023

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.