Kamatlábak

Belgium
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

A törvényes kamat az azon pótlólagos összeg kiszámításához használt százalék, amelyet a hitelezőjét időben ki nem fizető adósnak kell megfizetnie.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

Polgári ügyekben (magánszemélyek között vagy magánszemély és kereskedő között) a törvényes kamatot a 12 hónapos EURIBOR kamatláb (európai bankközi kamatláb) plusz 2% hozzáadásával számítják.

A kereskedelmi ügyleteket (azaz a kereskedők és/vagy üzleti vállalkozások közötti ügyleteket) a kereskedelmi ügyletek késedelmes kifizetése elleni fellépésről szóló 2002. augusztus 2-i törvény (Wet van 2/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties) szabályozza. Az ügylet feleinek eltérő megállapodása (szerződéses kamatláb) hiányában ez a kamatláb kerül alkalmazásra.

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

A kereskedelmi ügyletekre vonatkozó kamatláb hat havonkénti kiigazítása a Belga Hivatalos Közlönyben kerül közzétételre (Belgisch staatsblad - Moniteur belge weboldal: http://www.ejustice.just.fgov.be/)

További tájékoztatás a Szövetségi Gazdasági Közszolgálat weboldalán található (http://economie.fgov.be/)

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

További ingyenes tájékoztatás a Szövetségi Gazdasági Közszolgálat weboldalán található (http://economie.fgov.be/)

Utolsó frissítés: 07/02/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.