Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata horvát nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angol.
Swipe to change

Kamatlábak

Horvátország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

Igen. A törvényes késedelmi kamat az a kamat, amit valamely pénzügyi kötelezettség kötelezettje egy fennálló követelés után fizetni köteles. Ezért a fizetési kötelezettségét időben nem teljesítő kötelezett a tőkeösszegen felül törvényes kamatot is köteles fizetni.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

A késedelmi kamatra vonatkozó általános szabályozást a kötelmi jogról szóló törvény (Zakon o obveznim odnosima) (Narodne Novine [NN; a Horvát Köztársaság Hivatalos Közlönye] 35/05., 41/08., 125/11., 78/15. és 29/18. sz.) 29–31. cikke tartalmazza. E törvény rendelkezései irányadóak, amennyiben bizonyos személyek és meghatározott jogviszonyok tekintetében különös jogszabályok másképp nem rendelkeznek. E törvény értelmében félévente kell meghatározni a kereskedelmi szerződésen, valamint a kereskedő és valamely közjogi személy közötti szerződésen alapuló kötelezettség után fizetendő törvényes késedelmi kamat mértékét oly módon, hogy a nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott egyéves hitelek átlagos kamatlábát a jelenlegi hathónapos időszakot megelőző referencia-időszakra számított öt százalékponttal, egyéb kötelezettségek esetében pedig három százalékponttal megemelik.

A referencia-időszakra irányadó átlagos kamatlábat a Horvát Nemzeti Bank (Hrvatska narodna banka) határozza meg, amely azt január 1-jén és július 1-jén köteles közzétenni a Narodne Novine-ben.

Az aktuális (2020. január 1. és 2020. június 30. közötti) hat hónapos időszakra vonatkozó törvényes késedelmi kamat számításához alkalmazott átlagos kamatláb 3,11 %. Ezért a 2020. január 1. és 2020. június 30. közötti időszak tekintetében a kereskedelmi szerződésen, valamint a kereskedő és valamely közjogi személy közötti szerződésen alapuló kötelezettség után fizetendő törvényes késedelmi kamat mértéke 8,11 %, más jogviszonyok (például hitelszerződésen és más magánjogi szerződésen alapuló viszonyok, szerződésen kívüli kötelmi viszonyok – kártérítés, jogalap nélküli gazdagodás) esetében pedig 6,11 %.

Meghatározott tartozások vonatkozásában a törvényes késedelmi kamat a pénzügyi műveletekről és csődegyezségről szóló törvény (Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi) (NN 108/12., 144/12., 81/13., 112/13., 71/15. és 78/15. sz.) Ez a törvény ültette át a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló, 2011. február 16-i 2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet a nemzeti jogba. E törvény irányadó a késedelmes kifizetésekre a vállalkozók közötti, valamint a vállalkozó és valamely közjogi személy – ahol e közjogi személy a kötelezett – közötti kereskedelmi ügyletekben, amelyek keretében pénzügyi ellentételezésért terméket értékesítenek vagy szolgáltatást nyújtanak. E törvény értelmében a késedelmes kifizetésekre alkalmazott törvényes kamat a referencia-kamatláb plusz nyolc százalékpont. A referencia-kamatláb a nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott egyéves hitelek átlagos kamatlába a jelenlegi hat hónapos időszakot megelőző referencia-időszakra számítva, mínusz három százalékpont.

A referencia-időszakra irányadó átlagos kamatlábat a Horvát Nemzeti Bank (Hrvatska narodna banka) határozza meg, amely azt január 1-jén és július 1-jén köteles közzétenni a Narodne Novine-ben.

Az aktuális (2020. január 1. és 2020. június 30. közötti) hat hónapos időszakra vonatkozó törvényes késedelmi kamat számításához alkalmazott referencia-kamatláb 0,11 %. Ezért a 2020. január 1. és 2020. június 30. közötti időszak tekintetében a vállalkozók közötti, valamint a vállalkozó és valamely közjogi személy – ahol e közjogi személy a kötelezett – közötti kereskedelmi ügyletekben a késedelmes kifizetések utáni törvényes kamat mértéke 8,11 %.

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

A referencia-időszakra irányadó átlagos kamatlábat a Horvát Nemzeti Bank (Hrvatska narodna banka) határozza meg, amely azt január 1-jén és július 1-jén köteles közzétenni a Narodne Novine-ben.

A Narodne Novine az alábbi linken keresztül érhető el: https://narodne-novine.nn.hr/

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

A Narodne Novine az alábbi linken keresztül ingyenesen érhető el: https://narodne-novine.nn.hr/

Utolsó frissítés: 14/12/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.