Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata horvát nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Kamatlábak

Horvátország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

Igen. A törvényes kamat (zakonska kamata) az a kamat, amit valamely pénzügyi kötelezettség kötelezettje egy fennálló, meghatározott pénzösszeg kifizetése iránti követelés után fizetni köteles. Ezért a pénzügyi kötelezettségét nem teljesítő kötelezett a tőkeösszegen felül törvényes kamatot is köteles fizetni.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

A törvényes kamatra vonatkozó általános szabályozást a kötelmi jogokról szóló törvény (Zakon o obveznim odnosima) (a Narodne Novine [NN; A Horvát Köztársaság Hivatalos Közlönye], 35/05., 41/08., 125/11. és 78/15. sz.) tartalmazza – 29–31. cikk. E törvény rendelkezései irányadóak, amennyiben bizonyos személyek és meghatározott jogviszonyok tekintetében különös jogszabályok ettől eltérően nem rendelkeznek. E törvény értelmében félévente határozzák meg a kereskedelmi szerződésen, valamint a kereskedő és valamely közjogi személy közötti szerződésen alapuló tartozás után fizetendő késedelmi kamat mértékét, amelynek során öt százalékponttal emelik a kölcsönökre vonatkozó átlagos kamatlábat, amelyet nem pénzügyi vállalatok esetén egy évet meghaladó időtartamra hagytak jóvá és amelyet az aktuális hat hónapos időszakot megelőző referencia-időszakra számítottak ki, míg más jogviszonyokban három százalékponttal emelik az átlagos kamatlábat.

A referencia-időszakra irányadó átlagos kamatlábat a Horvát Nemzeti Bank (Hrvatska narodna banka) határozza meg, amely azt január 1-jén és július 1-jén köteles közzétenni a Narodne Novine-ben, a Horvát Köztársaság Hivatalos Közlönyében.

Az aktuális (2017. január 1. és 2017. június 30. közötti) hat hónapos időszakra vonatkozó törvényes kamat számításához alkalmazott átlagos kamatláb 4,68%. Ezért a 2017. január 1. és 2017. június 30. közötti időszak tekintetében a kereskedelmi szerződésen, valamint a kereskedő és valamely közjogi személy közötti szerződésen alapuló tartozás után fizetendő törvényes kamat mértéke 9,68%, más jogviszonyok (például hitelszerződésen és más magánjogi szerződésen alapuló viszonyok, szerződésen kívüli kötelmi viszonyok - kártérítés, jogalap nélküli gazdagodás) esetében pedig 7,68%.

Meghatározott tartozások vonatkozásában a törvényes kamatot a pénzügyi műveletekről és csődegyezségről szóló törvény (Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi) (a Narodne Novine [NN; a Horvát Köztársaság Hivatalos Közlönye] 108/12., 144/12., 81/13., 112/13., 71/15. és 78/15. sz.) mint különös jogszabály szabályozza. E törvény irányadó a késedelmes kifizetésekre a vállalkozók közötti, valamint a vállalkozó és valamely közjogi személy – ahol e közjogi személy a kötelezett – közötti kereskedelmi ügyletekben, amelyek keretében pénzügyi ellentételezésért terméket értékesítenek vagy szolgáltatást nyújtanak. A szóban forgó törvény értelmében a késedelmes kifizetésekre alkalmazott törvényes kamat a referencia-kamatláb nyolc százalékponttal növelt mértékének felel meg. A referencia-kamatláb megegyezik a kölcsönökre vonatkozó, a nem pénzügyi vállalatok esetében egy évet meghaladó időtartamra jóváhagyott és az aktuális hat hónapos időszakot megelőző referencia-időszakra kiszámított átlagos kamatláb három százalékponttal csökkentett mértékével.

A referencia-időszakra irányadó átlagos kamatlábat a Horvát Nemzeti Bank (Hrvatska narodna banka) határozza meg, amely azt január 1-jén és július 1-jén köteles közzétenni a Narodne Novine-ben, a Horvát Köztársaság Hivatalos Lapjában.

Az aktuális (2017. január 1. és 2017. június 30. közötti) hat hónapos időszakra vonatkozó törvényes kamat számításához alkalmazott referencia-kamatláb mértéke 1,68 %. Ezért a 2017. január 1. és 2017. június 30. közötti időszak tekintetében a vállalkozók közötti, valamint a vállalkozó és valamely közjogi személy – ahol e közjogi személy a kötelezett – közötti kereskedelmi ügyletekben a késedelmes kifizetések utáni törvényes kamat mértéke 9,68%.

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

A referencia-időszakra irányadó átlagos kamatlábat a Horvát Nemzeti Bank (Hrvatska narodna banka) határozza meg, amely azt január 1-jén és július 1-jén köteles közzétenni a Narodne Novine-ben, a Horvát Köztársaság Hivatalos Közlönyében.

A Horvát Köztársaság Hivatalos Közlönye, a Narodne Novine az alábbi linken keresztül érhető el: https://narodne-novine.nn.hr/

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

A Horvát Köztársaság Hivatalos Közlönye, a Narodne Novine az alábbi linken keresztül ingyen elérhető: https://narodne-novine.nn.hr/

Utolsó frissítés: 07/02/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.