Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata észt nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Kamatlábak

Észtország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

A kötelmi jogi törvény 113. szakasza szerint, ha a fizetési kötelezettséget késedelmesen teljesítik, a hitelező késedelmi kamat fizetését (a késedelmes teljesítés szankciója) követelheti az adóstól a kötelezettség esedékessé válásától annak szabályszerű teljesítéséig terjedő időszakra.

Abban az esetben, ha a szerződésben nem állapodtak meg a késedelmi kamat mértékéről, a hitelező a törvényben meghatározott összegű kamatot követelheti. A kötelmi jogi törvény 113. szakaszának (1) bekezdése szerint a törvényes kamatláb a törvény 94. szakaszában meghatározott kamatláb plusz évi nyolc százalék.  A törvény 94. szakaszának (1) bekezdése értelmében a kamatláb féléves alapon kerül alkalmazásra, és megegyezik az Európai Központi Bank irányadó refinanszírozási műveleteire vonatkozó, minden év január 1-je vagy július 1-je előtt alkalmazandó legutóbbi kamatlábbal.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

A kötelmi jogi törvény 94. szakaszában meghatározott kamatlábat az Eesti Pank (az Észt Nemzeti Bank) évente két alkalommal, a honlapján és az „Ametlikud Teadaanded” nevű hivatalos lapban teszi közzé. A törvényes kamat kiszámításakor ehhez a kamatmértékhez a törvény 113. szakaszának (1) bekezdése értelmében nyolc százalékot hozzá kell adni.

2019 második felében a 94. szakaszban előírt ráta 0,00 % volt, így a törvényes kamatláb 0,00 %+8 %=8,00 % volt.

Észtországban nincsenek különböző mértékű törvényes kamatok. A kötelmi jogi törvény 113. szakasza pénzbeli kötelezettség teljesítésének bármilyen késedelme esetén egységesen alkalmazandó.

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

A törvényes kamat kiszámítására vonatkozó további észt nyelvű tájékoztatás található például a Tarbijaveeb fogyasztóvédelmi honlapon és a jogi segítségnyújtással foglalkozó Jurist Aitab oldalon.

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

A kötelmi jogi törvény az állami hivatalos közlöny honlapján került közzétételre, angol fordítása pedig itt érhető el.

Az Európai Központi Bank által az irányadó refinanszírozási műveletekre alkalmazott legfrissebb kamatlábakról szóló tájékoztatás az Észt Nemzeti Bank honlapján található.

Utolsó frissítés: 18/04/2023

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.