Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata finn nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Kamatlábak

Finnország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

A finn jogszabályokban a „törvényes kamat” mind a felvett hitelekre esedékesség előtt alkalmazandó kamatot, mind a késedelmes fizetések büntetőkamatát jelenti. Mindkét típusú törvényes kamatra vonatkozóan a kamatról szóló (633/1982. sz.) törvény rendelkezik. A kamatról szóló törvény határozza meg a kamat vagy – késedelmes fizetésért – a büntetőkamat fizetési kötelezettséget, kivéve, ha az adós kötelezettségéből vagy az üzleti gyakorlatból más következik, vagy törvény másként rendelkezik (a kamatról szóló törvény 2. szakaszának (1) bekezdése).

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

Adósság után fizetendő kamat: Az adós nem köteles kamatot fizetni az adósság esedékességét megelőző időszakra (a kamatról szóló törvény 3. szakaszának (1) bekezdése). A kamatfizetésről azonban meg lehet állapodni. Ha a kamatfizetési kötelezettségről úgy született megállapodás, hogy a kamatlábat nem határozták meg, az adósnak a kamatról szóló törvény 12. szakaszában említett referencia-kamatlábnak megfelelően kell éves kamatot fizetnie (a kamatlábról szóló törvény 3. szakaszának (2) bekezdése).

A fogyasztókkal készpénzfelvétel céljából kötött hitelszerződések esetében a fogyasztóvédelemről szóló (38/1978) törvény 7. fejezete 17a. szakaszának rendelkezése is alkalmazandó, amely kimondja, hogy ha a hitel vagy a hitelkeret kevesebb mint 2 000 EUR, a hitel THM-je nem haladhatja meg a kamatról szóló törvény 12. szakaszában említett referencia-kamatlábat plusz 50 %-ot.

Büntetőkamat a késedelmes fizetésért: A kereskedelmi szerződések fizetési feltételeiről szóló (30/2013) törvény hatálya alá tartozó megállapodások esetében a késedelmes fizetésekre vonatkozó törvényes kamat nyolc százalékponttal magasabb, mint az adott időpontban érvényes referencia-kamatláb (a kamatról szóló törvény 4a. szakaszának (1) bekezdése), azaz jelenleg a ráta 8,0 % (2017. őszi adat). Más megállapodások esetében a késedelmes fizetésekre vonatkozó törvényes büntetőkamat hét százalékponttal magasabb, mint az adott időpontban érvényes referencia-kamatláb (a kamatlábról szóló törvény 4. szakasza), azaz jelenleg 7,0 % (2017. őszi adat).

A fogyasztói adósságot illetően, a kamatról szóló törvénynek a késedelmes fizetésekre vonatkozó büntetőkamattal foglalkozó rendelkezései kógens jogszabálynak minősülnek, és nem lehet a késedelmes fizetésekre vonatkozó magasabb kamatlábról megállapodni (a kamatról szóló törvény 2. szakaszának (2) bekezdése). Más adósságnál a késedelmes fizetésekre vonatkozó kamatlábról meg lehet állapodni. A kereskedelmi szerződések fizetési feltételeiről szóló törvény hatálya alá tartozó szerződések esetében azonban nem lehet arról megállapodni, hogy a hitelezőnek nem áll jogában büntetőkamatot felszámítania a késedelmes fizetések után, továbbá ha az adós egy ajánlatkérő szerv, késedelmes fizetés esetére nem lehet a kamatról szóló törvény 4a. szakaszának 1 bekezdése alapján meghatározott kamatlábnál alacsonyabb kamatlábban megállapodni (a kereskedelmi szerződések fizetési feltételeiről szóló törvény 8. szakasza).

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

A kamatról szóló törvényben említett referencia-kamatláb az Európai Központi Bank által minden félév első naptári napja előtt lebonyolított legutóbbi irányadó refinanszírozási műveletnél alkalmazott kamatláb, a legközelebbi fél-százalékpontra felkerekítve (a kamatról szóló törvény 12. szakasza).

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

A kamatról szóló törvény nem hivatalos angol nyelvű fordítása megtalálható a következő címen: http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1982/en19820633.pdf

A törvény finn és svéd nyelvű változatai megtalálhatóak a következő címen: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820633?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=Korkolaki

A kereskedelmi szerződések fizetési feltételeiről szóló törvény megtalálható a következő címen: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130030?se

A fogyasztóvédelemről szóló törvény megtalálható a következő címen: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038?se

Utolsó frissítés: 06/03/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.