Kamatlábak

Németország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

Igen. A német polgári törvénykönyv (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) 246. szakasza határozza meg a törvényes kamatlábat. Ha egy adósságra törvény alapján vagy egy jogügylet keretein belül kamatot kell fizetni, eltérő rendelkezés hiányában a kamatláb évi négy százalék.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

A törvényes kamat összege/mértéke

A törvényes kamatláb alkalmazásának kritériumai

(amennyiben szükséges)

Jogalap

4 %

Szokásos ráta, kivéve ha külön rendelkezés mást ír elő vagy megállapodás születik a rátától való eltérésről

A német polgári törvénykönyv 246. szakasza

5 %

(A késedelmi kamat kivételével) kétoldalú kereskedelmi ügyletek esetében, kivéve ha a mást előíró külön rendelkezések egyike alkalmazandó

A német polgári törvénykönyv 352. szakasza (Handelsgesetzbuch, HGB)

A német jog által előírt alapkamatláb plusz 5 százalékpont (*)

Ha a hitelfelvevő nem teljesíti az adósság visszafizetését

A német polgári törvénykönyv 288. szakaszának (1) bekezdése

A német jog által előírt alapkamatláb plusz 9 százalékpont (*)

Ha a hitelfelvevő nem teljesít egy kifizetési igényt és az alapul szolgáló jogügyletnek nem részes fele

A német polgári törvénykönyv 288. szakaszának (2) bekezdése

A német jog által előírt alapkamatláb plusz 5 százalékpont (*)

Ha a fogyasztó nem teljesít egy fogyasztói hitelmegállapodást, kivéve, ha jelzálogszerződése is van

A német polgári törvénykönyv 497. szakasza (1) bekezdésének 1. mondata

A német jog által előírt alapkamatláb plusz 5 százalékpont vagy 9 százalékpont(*)

Pénzügyi adósság esetében a peres eljárás megindításának napjától (kereset/idézés kézbesítése), legkorábban az esedékesség napjától

A német polgári törvénykönyv 291. szakasza

A német jog által előírt alapkamatláb plusz 5 százalékpont (*)

A jogi költségek esetében a költségek megállapítására irányuló kérelem beérkezésének napjától, illetve az esedékesség napjától, feltéve, hogy az ítélet kihirdetésének napjától nem szükséges kérelem.

A német polgári perrendtartásról szóló törvény (Zivilprozessordnung, ZPO) 104. szakasza (1) bekezdésének 2. mondata

A német jog által előírt alapkamatláb plusz 2% (*), de legalább 6%

Csekkel vagy váltóval kapcsolatos ügyletek esetében a több mint 6%-os törvényes kamatláb kizárólag a belföldi váltóra vagy csekkre alkalmazandó

A csekkről szóló német törvény (Scheckgesetz) 45. és 46. cikke;

A váltóról szóló német törvény (Wechselgesetz) 28., 48. és 49. cikke

(*) A német jog által meghatározott alapkamatláb NEM azonos az EKB alapkamatlábával. A kiszámításának részletei a 3. kérdésben olvashatóak.

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

A német jog által meghatározott alapkamatláb nem azonos az EKB alapkamatlábával. A német polgári törvénykönyv 247. szakasza alapján kerül kiszámításra, és minden év január 1-jével és július 1-jével változik. A német polgári törvénykönyvnek megfelelően, az alapkamatláb áttekintése időszakonkénti bontásban német és angol nyelven hozzáférhető az alábbi címen:

https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/basiszinssatz-607820

A német polgári törvénykönyv 289. szakasza értelmében a késedelmi kamatra nem kerül felszámításra kamat (a kamatos kamat tilalma).

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

A német polgári törvénykönyv német és angol nyelven elérhető az alábbi címen:

http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html

A többi fent említett törvény és rendelet német nyelven az alábbi címeken érhető el:

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/index.html (polgári perrendtartásról szóló törvény, angol nyelven is)

http://www.gesetze-im-internet.de/hgb/index.html (kereskedelmi törvénykönyv, részben angol nyelven is)

http://www.gesetze-im-internet.de/scheckg/index.html (a csekkről szóló törvény)

http://www.gesetze-im-internet.de/wg/index.html (a váltóról szóló törvény)

Utolsó frissítés: 18/03/2024

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.