Kamatlábak

Írország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

Kamat alkalmazásáról a jogszabályok számos körülmény fennállása, például kereskedelmi ügyletekben előforduló késedelmes fizetés, bírósági ítélettel megállapított tartozás, adófizetés elmulasztása vagy késedelme esetén rendelkeznek.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

Az alábbi táblázatban rögzített törvényes kamatlábak a polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett követelések szempontjából relevánsak.

A törvényes kamat összege/mértéke

A törvényes kamat alkalmazásának kritériumai

(szükség esetén, például késedelem, fogyasztói szerződés stb. esetén)

Jogalap

8%

Bírósági ítélettel megállapított tartozásra az ítélet jogerőre emelkedésétől kezdve alkalmazandó kamat.

Debtors (Ireland) Act 1840 (az írországi adósokról szóló 1840. évi törvény) 26. cikke

és

Courts Act 1981 (a bíróságokról szóló 1981. évi törvény) 20. cikke

és

S.I. 12/1989 (12/1989 törvény) - Courts Act 1981 (Interest on Judgments Debts) Order, 1989 (a bírósági ítélettel megállapított tartozásra alkalmazandó kamatról szóló 1981. évi törvény)

8 %

Amennyiben bíróság valamely személyt pénzösszeg megfizetésére kötelez, bizonyos esetekben ezzel együtt elrendelheti azt is, hogy a jogalap felmerülése és az ítélet meghozatalának napja közti időszak egészére vagy egy részére esedékes pénzösszeg teljes összegére vagy egy részére kamatot fizessen.

Courts Act 1981 22. cikkének (1) bekezdése

és

Courts and Courts Officers Act 1995 (a bíróságokról és a bírósági tisztségviselőkről szóló 1995. évi törvény) 50. cikke

és

S.I. 12/1989 – Courts Act 1981 (Interest on Judgments Debts) Order, 1989

8 %

A kamat a bíróság által megítélt költségekre e költségek összege megállapításának napjától kezdve alkalmazandó (függetlenül attól, hogy azt a felek megállapodása rögzíti-e vagy bírósági tisztségviselő méri-e fel a költségeket).

a Civil Liability and Courts Act 2004 (a polgári jogi felelősségről és a bíróságokról szóló 2004. évi törvény) 41. cikkével módosított Courts and Courts Officers Act 2002 (a bíróságokról és a bírósági tisztségviselőkről szóló 2002. évi törvény) 30. cikke

és

S.I 544/2004 (544/2004 törvény; hatályba léptető rendelkezés)

Az Európai Központi Bank (minden év január 1-jén és július 1-jén) irányadó refinanszírozási kamatlába 8 százalékponttal megnövelt mértékben

Hitelező késedelmi kamat megfizetését követelheti a 2013. március 16-át követően megkötött kereskedelmi szerződések keretében bekövetkezett fizetési késedelem esetén

Statutory Instrument (S.I.) No. 580/2012 (580/2012 törvény) – European Communities (Late Payments in Commercial Transactions) Regulations 2012 az Európai Közösségekről [kereskedelmi ügyletekben bekövetkező fizetési késedelemről] szóló 2012. évi rendelkezések)

Az Európai Központi Bank (minden év január 1-jén és július 1-jén) irányadó refinanszírozási kamatlába 7 százalékponttal megnövelt mértékben

Hitelező késedelmi kamat megfizetését követelheti a 2002. augusztus 7. és 2013. március 15 között megkötött kereskedelmi szerződések keretében bekövetkezett, 5 €-t meghaladó fizetési késedelem esetén

Statutory Instrument (S.I.) No. 388/2002 (388/2002 törvény) – European Communities (Late Payments in Commercial Transactions) Regulations 2002 (az Európai Közösségekről [kereskedelmi ügyletekben bekövetkező fizetési késedelemről] szóló 2002. évi rendelkezések)

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

N/A. Lásd a fenti táblázatot.

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

A jogszabályok interneten a következő címen érhetők el: http://www.irishstatutebook.ie/eli/1996/act/33/enacted/en/html?q=Divorce

Utolsó frissítés: 12/04/2023

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.