Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata olasz nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Kamatlábak

Olaszország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

Olaszországban a törvényes kamat a pénzügyi kötelezettséghez kerül hozzáadásra.

A jogforrás az olasz polgári törvénykönyv (Codice Civile) 1282. cikke, amely megállapítja, hogy a kiegyenlített és fizetendő követelések automatikusan kamatoznak, kivéve, ha törvény vagy jogcím másként határoz.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

Az Olasz Kincstár dönt éves alapon a törvényes kamat összegéről egy minden év december 15-én kiadott rendeletben.

Ha a felek megállapodtak valamilyen kamatban, akkor a kamat az általuk meghatározott kamat lesz. A kamatról azonban írásban kellett megállapodni, és nem lehet nagyobb, mint az uzsora-ellenes törvényben (1996. március 7-i 108. sz. törvény) megengedett legnagyobb mértékű kamat, ellenkező esetben a kamat uzsorakamatnak és így érvénytelennek minősül. Ilyen esetben nem keletkezik kamattartozás (a polgári törvénykönyv 1815. cikke).

Ha a felek megállapodásra jutnak egyeztetett kamatláb alkalmazásáról, de az összeget nem határozzák meg, a törvényes kamatláb kerül alkalmazásra.

Az olasz jogrendszerben a késedelmi kamat helyzete részben eltér a törvényes kamat helyzetétől. A késedelmi kamat célja (az adós számára) a büntetés és (a hitelező számára) a kártérítés. Valamely pénzügyi kötelezettség nem teljesítésével függ össze, miután az érintett szolgáltatást a törvény vagy a felek által kötött megállapodások alapján kijelölt időben nem vagy késve fizették meg. Ahhoz, hogy a hitelező késedelmi kamatot követelhessen, az adósnak hátralékba kell esnie. A „hátralék” az adós késedelmére utal kötelezettségeinek teljesítésében. Ahhoz, hogy a hátralék alkalmazható legyen, a lejárati időpontnak el kellett telnie, és az adósnak a hivatalos felszólítást meg kellett kapnia: egy olyan hivatalos okiratot, amelyben a hitelező felhívja az adóst az esedékes fizetés teljesítésére.

A polgári törvénykönyv szerint a késedelmi kamatot a törvényes kamat alapján vagy jogszabály által meghatározott kamat alapján kell megfizetni. Ha azonban az adós hivatalos felszólítása előtt fizetendő kamat nagyobb volt, mint a törvényes kamat, akkor a késedelmi kamat ugyanaz az összeg lesz (a polgári törvénykönyv 1224. cikke).

A polgári törvénykönyv 1284. cikke szerint a törvényes kamatot a gazdasági és pénzügyi miniszter évente állapítja meg. A miniszter az Olasz Köztársaság Hivatalos Közlönyében közzétett rendeletben, a legfeljebb 12 hónapos futamidejű államkötvények átlagos éves hozama alapján módosítja a kamatot, figyelemmel az év során mért inflációs rátára. Ez az összeg legkésőbb az azon évet megelőző év december 15-ig kerül meghatározásra, amelyre a kamat vonatkozik. Amennyiben december 15-ig nem kerül új kamat meghatározásra, a meglévő kamat változatlanul megmarad a következő évre.

2017. január 1-je óta a törvényes kamat 0,1 %.

A kamatok időbeli alakulását 2010-től mutató táblázat:

1 %

2010. január 1-jétől 2010. december 31-ig

2009. december 4-i miniszteri rendelet

1,5 %

2011. január 1-jétől 2011. december 31-ig

2010. december 7-i miniszteri rendelet

2,5 %

2012. január 1-jétől 2013. december 31-ig

2011. december 12-i miniszteri rendelet

1 %

2014. január 1-jétől 2014. december 31-ig

2013. december 12-i miniszteri rendelet

0,5 %

2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig

2014. december 11-i miniszteri rendelet

0,2 %

2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig

2015. december 11-i miniszteri rendelet

0,1 %

2017. január 1-jétől 2017. december 31-ig

2016. december 7-i miniszteri rendelet

A törvényes kamatnál nagyobb kamatot írásban meg kell határozni, ellenkező esetben a törvényes kamatot kell megfizetni.

Ha a felek nem döntöttek a kamatról, a kamat az eljárást elindító okirat előterjesztésének időpontjától számítva, a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetéssel foglalkozó külön törvényben előirányzott kamattal lesz egyenlő (lásd alább). Ez a szabály a választottbírósági eljárást indító okiratra is alkalmazandó.

A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetéssel foglalkozó külön jogszabály

A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló 2000/35/EK irányelv végrehajtása céljából az olasz jogalkotó a módosított 231/2002. sz. törvényerejű rendeletet bocsátotta ki. Ez a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmi kamatként kifejezetten a törvényes kamatnál nagyobb kamatot irányoz elő. A 231/2002. sz. törvényerejű rendelet értelmében kereskedelmi ügylet „minden olyan, vállalakozások vagy vállalkozások és hatóságok között létrejött szerződés, amely díjfizetés ellenében kizárólag vagy elsősorban áruk leszállítására vagy szolgáltatások nyújtására vonatkozik”. A rendelet rendelkezése szerint egy kereskedelmi ügylet kapcsán „bárki, aki a díjfizetésben igazságtalanul késedelmet szenved, automatikusan, hivatalos fizetési felszólítás nélkül, a fizetési határidő lejártát követő napon érvénybe lépő késedelmi kamat fizetésére jogosult”, kivéve, ha az adós bizonyítani tudja, hogy a fizetés nem neki tulajdonítható okokból nem történt meg.

E törvény értelmében a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmi kamat a Gazdasági és Pénzügyi Minisztérium által minden évben meghatározott kamaton alapszik, amelyet az alábbi táblázat összefoglal, meghatározva, hogy: a) a késedelem által érintett év első felében az alkalmazott kamat az azon év január 1-jén érvényben lévő kamat; b) a késedelem által érintett év második felében az alkalmazott kamat az azon év július 1-jén érvényben lévő kamat.

A késedelmi kamatláb időbeli alakulását 2010-től mutató táblázat:

A 231/2002. sz. törvényerejű rendelet szerinti KÉSEDELMI KAMATLÁB TÁBLÁZAT

A 192/2012. sz. törvényerejű rendelet által bevezetett módosításokkal

12.12.31. előtt befejezett ügyletek

Kezdő dátum

Záró dátum

EKB kamatláb

Emelés mértéke

Összesen

Teljes kamatláb

2010/01/01

2010/06/03

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

2010/01/01

2010/12/31

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

2011/01/01

2011/06/30

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

2011/07/01

2011/12/31

1,25 %

7,00 %

8,25 %

8,25 %

2012/01/01

2012/06/30

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

2012/07/01

2012/12/31

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

2013/01/01

2013/06/30

0,75 %

8,00 %

8,75 %

7,75 %

2013/07/01

2013/12/31

0,50 %

8,00 %

8,50 %

7,50 %

2014/01/01

2014/06/30

0,25 %

8,00 %

8,25 %

7,25 %

2014/07/01

2014/12/31

0,15 %

8,00 %

8,15 %

7,15 %

2015/01/01

2015/12/31

0,05 %

8,00 %

8,05 %

7,05 %

2016/01/01

2016/06/30

0,05 %

8,00 %

8,05 %

7,05 %

2016/07/01

2016/12/31

0,00 %

8,00 %

8,00 %

7,00 %

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

Számos weboldal kínál a törvényes kamat és a késedelmi kamat kiszámítására szolgáló ingyenes szoftvert.

Utolsó frissítés: 07/02/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.