Kamatlábak

Litvánia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

A késedelmes fizetés esetén alkalmazandó kamatra és kötbérre vonatkozó rendelkezéseket a következő jogszabályok tartalmazzák:

a Litván Köztársaság polgári törvénykönyve, 6. kötet,

a Litván Köztársaság törvénye a kereskedelmi szerződések keretében előforduló késedelmes fizetés megelőzéséről.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

A polgári törvénykönyv 6.37. cikke szerint a kamatot törvény rögzíti vagy a felek megállapodása határozza meg, összhangban a vállalt kötelezettségekkel. Az adósnak emellett a kereset benyújtásának időpontjától a bíróság ítéletének teljes végrehajtásáig tartó időszakra is kell fizetnie kamatot, amelyet a törvényes kamatláb és a bíróság által megítélt összeg alapján kell számítani.

A Litván Köztársaság polgári törvénykönyvének 6.71. cikke szerint a kötbér az a törvényben, megállapodásban vagy bírósági ítéletben meghatározott pénzösszeg, amelyet az adós abban az esetben köteles fizetni, ha a kötelezettségét nem, vagy hibásan teljesítette (fix összegű szankció, késedelmi kamat). A kötbér megállapítható konkrét összegben vagy a mögöttes kötelezettség értékének százalékában. Kötbér a kötelezettség időben történő teljesítésének elmulasztására is megállapítható. Mértékét annak alapján kell meghatározni, hogy az adós hány napot, hetet, hónapot stb. késett a határidőhöz képest.

A polgári törvénykönyv 6.210. cikke szerint az az adós, aki pénzügyi kötelezettségét nem teljesíti határidőre, a tartozás 5%-ának megfelelő mértékű éves kamatot köteles fizetni, hacsak törvény vagy megállapodás más kamatlábat nem határoz meg. Ha mindkét szerződő fél vállalkozó vagy magánjogi társaság, a tartozás 6%-ának megfelelő mértékű éves kamat fizetendő, hacsak törvény vagy megállapodás más kamatlábat nem határoz meg.

A kereskedelmi szerződések keretében előforduló késedelmes fizetés megelőzéséről szóló litván törvény célja a kereskedelmi szerződés keretében értékesített áru, nyújtott szolgáltatás és megvalósított építési beruházás esetében alkalmazandó fizetési határidő meghatározása, a késedelmes fizetés esetén alkalmazandó kamat összegének és számítási módjának szabályozása, valamint a hitelezőt a késedelmes fizetés esetén megillető jogok rögzítése. A törvényt minden olyan, gazdasági társaságok között vagy gazdasági társaság és közjogi szervezet között létrejött kereskedelmi szerződésre alkalmazni kell, amelynek keretében pénzfizetés ellenében árut szállítanak, szolgáltatást nyújtanak vagy építési beruházást valósítanak meg, és sor kerül pénzfizetésre. E törvény szerint a késedelmi kamatláb az Európai Központi Bank legutóbbi irányadó refinanszírozási művelete esetében alkalmazott fix kamatláb 8 százalékponttal megnövelt értékével egyezik meg akkor, ha az irányadó refinanszírozási művelet fix összegű tendereljárás alapján valósult meg, illetve az eljárásból kiadódó határkamatláb 8 százalékponttal megnövelt értékével, ha az Európai Központi Bank legutóbbi irányadó refinanszírozási művelete változó kamatú tendereljárás alapján valósult meg.

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

Ezekkel az információkkal szükség esetén a jogsegélyt nyújtó személyek szolgálnak.

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

Igen.

Utolsó frissítés: 15/10/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.