Kamatlábak

Málta
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

A máltai jogban nem szerepel a „törvényes kamat” kifejezés, helyette a „törvényes késedelmi kamat” terminus van használatban. A kifejezés a Máltai Kereskedelmi Törvénykönyvben található, a következő meghatározással: „egyszerű késedelmi kamat, amelynek mértéke megegyezik a referencia-kamatláb összegével, és legalább nyolc százalék (8 %)”.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

A máltai jog csak egy kamatlábról rendelkezik, és ez nyolc százalékos (8 %). Ennek a kamatlábnak a jogalapját a máltai törvénytár 13. fejezete, a Kereskedelmi Törvénykönyv jelenti, egész pontosan az említett törvénykönyv II. címének IA alcíme.

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

A hitelező késedelmi kamatra a szerződésben meghatározott fizetési határnap vagy határidő lejáratát követő naptól jogosult. Ha viszont a szerződés nem állapítja meg a fizetés határnapját vagy a fizetési határidőt, a hitelező a késedelmi kamatra az alábbi határidők bármelyikének lejártakor jogosulttá válik:

  • harminc naptári nappal a számla adós általi kézhez vételének napját követően;
  • harminc naptári nappal az áru kézhezvételi vagy a szolgáltatás igénybevételi napját követően olyan esetekben, amikor a számla kézhez vételének dátuma bizonytalan;
  • harminc naptári nappal az áru kézhezvételi vagy a szolgáltatás igénybevételi napját követően olyan esetekben, amikor az adós korábban kapja kézhez a számlát, mint az árut vagy szolgáltatást;
  • harminc naptári nappal azután, hogy a törvény szerinti megállapodás vagy a szerződés értelmében a terméket igazolni vagy hitelesíteni kell, és az adós korábban kapja kézhez a számlát, illetve azon a napon, amelyen ez a jóváhagyás vagy igazolás megtörténik.

Az érintett év első félévére vonatkozó referencia-kamatláb a folyó év január 1-jén érvényben lévő kamatláb lesz, a szóban forgó év második félévére pedig az adott év július 1-jétől érvényben lévő kamatláb vonatkozik.

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

A máltai törvénytár 13. fejezete, a Máltai Kereskedelmi Törvénykönyv szabadon hozzáférhető az interneten.

Utolsó frissítés: 07/02/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.