Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Kamatlábak

Észak-Írország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

Miként Angliában és Walesben is, a törvényes kamat az a kamat, amely törvényi előírás szerint a kereskedelmi adósság alapján fennálló pénztartozások után fizetendő. A törvényes kamat a kereskedelmi adósságok késedelmes kifizetéséről (kamatokról) szóló 1998. évi törvény alapján követelhető. A törvényes kamat nem alkalmazandó, ha az értékesítés fogyasztók részére történik. Mind az eladónak és a vevőnek kereskedelmi minőségében kell eljárnia.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

A törvényes kamat összege/mértéke

A törvényes kamat alkalmazásának feltételei

(szükség esetén, például késedelem, fogyasztói szerződés, stb. esetén)

Jogalap

Legfeljebb 8% mértékű kamat az általános és különös károk után.

N.B. Ez a szó szoros értelmében nem „törvényes kamatláb”, hanem a kereskedelmi adósságok késedelmes kifizetéséről (kamatokról) szóló 1998. évi törvény hatályán kívül alkalmazandó kamatláb, azaz egy nem kereskedelmi jellegű egyszerű kamat.

Az elmúlt évek során a bíróságok rendszerint, mérlegelési jogkörükben eljárva, az általános károk után (az eljárást megindító irat kézbesítésétől számítva) 2%-os kamatot, a különös károk után pedig (a veszteség felmerülésétől számítva) 6%-os kamatot állapítottak meg.

E gyakorlatot megerősítették a McDowell kontra Smyth és MIB ügyben (1996).

A bíróságok arra vonatkozó hatáskörét, hogy mérlegelés alapján egyszerű kamatot ítéljenek meg az adósságok és károk után, az alábbi jogszabályok tartalmazzák:

a megyei bíróságokról szóló (észak-írországi) 1980. évi rendelet 45A. cikke; és

a bíróságokról szóló (észak-írországi) 1978. évi törvény 33A. cikke.

Az Egyesült Királyság Központi Bankja (Bank of England) által meghatározott alapkamatnál 8%-kal magasabb kamat.

Az említett bank referencia-kamatlábát hathavonta egyszer, június 30-án és december 31-én határozzák meg.

A december 31-én fennálló alapkamatlábat alkalmazzák a január 1. és június 30. között késedelmessé váló adósságokra. Július 1. és december 31. között pedig a június 30-án hatályos kamatlábat használják.

A vállalkozások és a közjogi szervezetek törvényben biztosított joga, hogy a 2002. augusztus 7-én vagy azt követően létrejött szerződésből származó kereskedelmi adósság késedelmes fizetése után kamatot követeljenek.

Törvényes kamat a késedelmes kifizetés megtörténtét követően követelhető. Észak-Írországban ennek korlátja hat év. A kamatot jellemzően a tartozás esedékessé válását és követelését követő 30. naptól számítják. Szerződésben nem zárható ki a törvényes kamat, annak követelése azonban nem kötelező.

A kereskedelmi adósságok késedelmes kifizetéséről (kamatokról) szóló 1998. évi törvény

A kereskedelmi adósságok késedelmes kifizetéséről (kamatlábakról) szóló 2002. évi (3. számú) rendelet

A kereskedelmi adósságok késedelmes kifizetéséről szóló 2002. évi rendelet

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

A fizetendő kamat számítása egyszerű módon történik. Először számítsa ki, hogy mennyi lenne a kamat egy teljes évre. Ehhez szorozza meg a fizetendő összeget az összkamatlábbal (alapkamat plusz 8%). Ezt követően számítsa ki a napi kamatot úgy, hogy az éves kamatot elosztja 365-tel. A fizetendő kamat ezek alapján úgy számítható ki, hogy a napi kamatot megszorozza a késedelmes napokkal. A kamatot a tartozás bruttó összege alapján kell számítani, beleértve bármilyen héa-elemet, a kamat után azonban nem kell héát fizetni.

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

A vonatkozó jogi szabályozás elérhető az alábbi linkeken:

A kereskedelmi adósságok késedelmes kifizetéséről (kamatokról) szóló 1998. évi törvény

A kereskedelmi adósságok késedelmes kifizetéséről (kamatlábakról) szóló 2002. évi (3. számú) rendelet

A kereskedelmi adósságok késedelmes kifizetéséről szóló 2002. évi rendelet

A megyei bíróságokról szóló (észak-írországi) 1980. évi rendelet

A bíróságokról szóló (észak-írországi) 1978. évi törvény

Utolsó frissítés: 12/08/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.