Kamatlábak

Románia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

A fizetési kötelezettségeket terhelő ügyleti és büntető törvényes kamatról és a bankszektorra vonatkozó egyes pénzügyi és adóintézkedések szabályozásáról szóló 13/2011. kormányrendelet meghatározza a következőkre vonatkozó jogi szabályokat:

- ügyleti törvényes kamat (ez az adós által adott határidőig fizetendő összeg után felszámított kamattartozását jelenti, a tartozás összegének esedékességét megelőző időszakra kiszámítva) és

- büntető törvényes kamat (ez az adós által fizetendő összeg után felszámított azon kamattartozását jelenti, amelyet a kötelezettség teljesítésének az esedékességig történő elmulasztása miatt köteles megfizetni).

A 13/2011. kormányrendelet 2. cikke szerint, amennyiben törvényi rendelkezés vagy szerződéses feltétel értelmében adott esetben a fizetési kötelezettségre ügyleti és/vagy büntető kamat vonatkozik, és amennyiben a felek kifejezett rendelkezésben nem állapodtak meg a kamat mértékéről, a fizetendő ráta az azoknak külön-külön megfelelő törvényes kamatláb.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

Az ügyleti/büntető törvényes/hagyományos kamat jogi szabályait lefektető rendelkezések a fizetési kötelezettségeket terhelő ügyleti és büntető törvényes kamatról és a bankszektorra vonatkozó egyes pénzügyi és adóintézkedések szabályozásáról szóló 13/2011. kormányrendelet 3-5. cikkei:

3. cikk - (1) Az ügyleti törvényes kamatláb a Román Nemzeti Bank (Banca Națională a României) referencia-kamatlába, amely a Román Nemzeti Bank Igazgatótanácsa által határozatban megállapított monetáris politikai kamatláb.

(2) A büntető törvényes kamatláb a referencia-kamatláb plusz 4 százalékpont.

(21) A szakemberek közötti, illetve a szakemberek és ajánlatkérő szervek közötti ügyletek esetében a büntető törvényes kamatláb a referencia-kamatláb plus 8 százalékpont.

(3) A polgári törvénykönyvről szóló, újból közzétett 287/2009. törvény 3. cikkének (3) bekezdése értelmében ha a jogviszony nem profitorientált vállalkozás működtetéséből ered, a törvényes kamatlábat az (1) és (2) bekezdésnek megfelelően kell meghatározni és 20 %-kal kell azt csökkenteni.

(4) A Román Nemzeti Banknak a monetáris politikai kamatláb minden módosulásakor a Román Nemzeti Bank referencia-kamatlábát Románia Hivatalos Közlönye I. részében közzé kell tennie.

4. cikk – A határon átnyúló vonatkozással rendelkező jogviszonyok esetében, amennyiben a román jog alkalmazandó és a kifizetés külföldi pénznemben történik, a törvényes kamat évi 6 %.

5. cikk – (1) A polgári törvénykönyvről szóló, újból közzétett 287/2009. törvény 3. cikkének (3) bekezdése értelmében ha a jogviszony nem profitorientált vállalkozás működtetéséből ered, a kamatláb évi 50 %-nál többel nem haladhatja meg a törvényes kamatot.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit sértő bármilyen rendelkezés semmis. Ebben az esetben a hitelező elveszti a törvényes kamat követeléséhez való jogát.

(3) A hagyományos kamatláb érvényességét a kikötés napján hatályban lévő törvényes kamatra történő hivatkozással kell meghatározni.”

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

A fizetési kötelezettségeket terhelő ügyleti és büntető törvényes kamatról és a bankszektorra vonatkozó egyes pénzügyi és adóintézkedések szabályozásáról szóló 13/2011. kormányrendelet 3. cikkének (1) bekezdése kiköti, hogy a törvényes kamatláb a Román Nemzeti Bank referencia-kamatlába, amely a Román Nemzeti Bank Igazgatótanácsa által határozatban megállapított monetáris politikai kamatláb. A Román Nemzeti Bank weboldalán a következő címen teszik közzé: https://www.bnr.ro/Monetary-Policy--3318.aspx

A törvényes kamatláb különböző esetekre vonatkozó számítási módszerét lásd a fenti válaszban.

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

Igen, románul a fizetési kötelezettségeket terhelő ügyleti és büntető törvényes kamatról és a bankszektorra vonatkozó egyes pénzügyi és adóintézkedések szabályozásáról szóló 13/2011. kormányrendelethez. Lásd a Román Nemzeti Bank weboldalát a következő címen: http://www.bnr.ro/apage.aspx?pid=404&actId=324573

Igen, angolul a Román Nemzeti Bank (BNR) referencia-kamatlábához. Lásd a Román Nemzeti Bank weboldalát a következő címen: https://www.bnr.ro/Monetary-Policy--3318.aspx

Utolsó frissítés: 08/08/2022

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.