Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Kamatlábak

Skócia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

A törvényes kamat az a kamat, amely törvényi előírás alapján egy fennálló pénztartozás után fizetendő. Skócia joga rendelkezik az adott esetben alkalmazandó törvényes kamatról.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

A törvényes kamat összege/mértéke

A törvényes kamat alkalmazásának feltételei

(szükség esetén, például késedelem, fogyasztói szerződés, stb. esetén)

Jogalap

8%

Egyéb irányadó törvényes kamat vagy szerződéses kamat hiányában a hitelező évi 8%‑os késedelmi kamatot követelhet a bírósági végzésben vagy kivonatban foglalt összeg után.

A körzeti bírósági kivonatokról szóló (skóciai) 1892. évi törvény 9. szakasza, amelynek a helyébe az 1975. évi polgári eljárási törvény (körzeti bírósági végzésekben és kivonatokban megállapított kamatok) [Act of Sederunt (Interest in Sheriff Court Decrees or Extracts) 1975] (SI 1975/948) 1. cikke lépett, és amelyet az 1993. évi polgári eljárási törvény (körzeti bírósági végzésekben és kivonatokban megállapított kamatok) [Act of Sederunt (Interest in Sheriff Court Decrees or Extracts) 1993] (SI 1993/769) 2. cikke módosított - Évi 8%-os igazságügyi kamatot ír elő.

Az 1994. évi polgári eljárási törvény (a Legfelsőbb Polgári Bíróság eljárási szabályzata) [Act of Sederunt (Rules of the Court of Session) 1994] (SI 1994/1443) 7.7. szabálya - 8%-os igazságügyi kamatot ír elő.

A munkaügyi bíróságokról (kamatokról) szóló 1990. évi rendelet [Employment Tribunals (Interest) Order 1990] (SI 1990/479) 3–4. cikke – A „42 napos szabályt”, valamint a bírósági határozatokról szóló 1838. évi törvény (Judgments Act 1838) 17. szakaszában előírt mértékű kamatot alkalmazza (amely a perköltségtartozásokról (kamatlábakról) szóló 1993. évi rendelet [Judgment Debts (Rate of Interest) Order 1993] (SSI 1993/564) 2. cikkében foglalt módosítás szerint 8%).

A munkaügyi bíróságokról (a hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos ügyekben megítélt kifizetések kamatairól) szóló 1996. évi rendelet [Employment Tribunals (Interest on Awards in Discrimination Cases) Order 1996] (SI 1996/2803) 8. cikke - A határozathozatal időpontját követő naptól kezdődően egyelőre a körzeti bírósági kivonatokról szóló (skóciai) 1892. évi törvény 9. szakaszában előírt mértékű kamat fizetendő

Az Egyesült Királyság Központi Bankja (Bank of England) által meghatározott alapkamatnál 8%-kal magasabb kamat.

A kereskedelmi adósságok vonatkozásában a kereskedelmi adósságok késedelmes kifizetéséről (kamatokról) szóló 1998. évi törvény úgy rendelkezik, hogy az esedékessé vált tartozások után kamat a beszállítók védelme érdekében fizetendő, akik a pénzügyi helyzetük következtében kiszolgáltatottá válnak, ha az elfogadott követeléseiket késedelmesen fizetik ki, valamint általános jelleggel az elfogadott tartozások késedelmes fizetésének megakadályozása céljából.

A kereskedelmi adósságok késedelmes kifizetéséről (kamatokról) szóló 1998. évi törvény (a kamat mértékét a kereskedelmi adósságok késedelmes kifizetéséről (kamatlábakról) szóló (skóciai) 2002. évi rendelet (SSI 2002/336) 4. cikke határozza meg).

A bíróság által előírt mértékű kamat


A Legfelsőbb Polgári Bíróságról szóló 1988. évi törvény 42. szakasza - Kamat ítélhető meg abban az esetben, ha a Lordok Háza (House of Lords) előtti fellebbezést annak késedelmes előterjesztése okán utasítják el. Az egyszerű vagy összetett kamat mértékét a Legfelsőbb Polgári Bíróság fellebbviteli kollégiuma szabadon határozhatja meg.

A kártérítés után járó kamatokról szóló (skóciai)
1958. évi törvény

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

Kamat az összeg esedékessé válásának napjától követelhető. Jellemzően egyszerű kamat alkalmazandó. Az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bírósága a Legfelsőbb Polgári Bíróság fellebbviteli kollégiumának határozatával szembeni fellebbezés elbírálása során olyan mértékű egyszerű vagy összetett kamat fizetését rendelheti el, amelyet helyénvalónak ítél.

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

A vonatkozó jogi szabályozás elérhető az alábbi linkeken:

A körzeti bírósági kivonatokról szóló (skóciai) 1892. évi törvény

1993. évi polgári eljárási törvény (körzeti bírósági végzésekben és kivonatokban megállapított kamatok)

A Legfelsőbb Polgári Bíróságról szóló 1988. évi törvény

A munkaügyi bíróságokról (kamatokról) szóló 1990. évi rendelet

Az 1994. évi polgári eljárási törvény (a Legfelsőbb Polgári Bíróság eljárási szabályzata)

A munkaügyi bíróságokról (a hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos ügyekben megítélt kifizetések kamatairól) szóló 1996. évi rendelet

A kártérítés után járó kamatokról szóló (skóciai) 1958. évi törvény

A kereskedelmi adósságok késedelmes kifizetéséről (kamatokról) szóló 1998. évi törvény

A kereskedelmi adósságok késedelmes kifizetéséről (kamatlábakról) szóló (skóciai) 2002. évi rendelet

Utolsó frissítés: 13/08/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.