Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata spanyol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angol.
Swipe to change

Kamatlábak

Spanyolország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

Spanyolországban a törvényes kamat a felek közötti megállapodás hiányában hivatott kiegészítő jogorvoslatot biztosítani a kártérítés meghatározásához, ha az adós nem teljesít. A polgári törvénykönyv (Código Civil) 1108. cikke rendelkezik erről, és előírja, hogy a kifizetetlen adósságnak készpénzben kell lennie, vagy készpénzre kell átváltani.

A törvényes kamatnak nincs kifejezett fogalommeghatározása.

Azonban a törvényes kamatnak különböző típusai léteznek. A leggyakoribb a polgári törvénykönyv szerinti fent említett kamatláb. Más esetekben azonban a jog meghatároz külön kamatlábakat, amelyeket gyakran a törvényes kamatlábhoz bizonyos százalék hozzáadásával kapunk. Azokban az esetekben, amikor ezek a kamatlábak alkalmazandók, akár törvényes kamatlábnak is tekinthetőek abban az értelemben, hogy a törvény határozza meg őket. Ezek közé tartoznak a következők:

A jelzáloghitelt illetően a 2013. május 14-i 1/2013. törvény módosította a jelzáloghitelről szóló törvény (Ley Hipotecaria) 114. cikkét, és az állandó lakóhely megvásárlásához felvett kölcsön esetében a késedelmes fizetésre vonatkozó kamatlábat a törvényes kamatláb háromszorosában, azaz jelenleg 9%-ban korlátozta, ha a jelzálog magát a lakást terheli.

Az ingatlanhitel-szerződésekről szóló törvény (Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario) 2019. június 16-i hatállyal módosította a 114. cikk szövegét. A módosítás szerint a késedelmes fizetésre vonatkozó kamatláb a törvényes kamatláb 3 százalékponttal megnövelt értékével egyezik meg, és a fizetés esedékességének időszakára fizetendő. Ez a kamatláb a lakóingatlanra terhelt jelzálog ellenében természetes személyek által felvett kölcsönök esetében alkalmazandó. A késedelmi kamat semmilyen körülmények között nem tőkésíthető. A késedelmi kamat e szabályozásával ellentétes megállapodás semmis.

– A fogyasztói hitelszerződésekről szóló 16/2011. törvény (Contratos de Crédito al Consumo) 20. cikkének (4) bekezdése ezekre a műveletekre nézve a törvényes kamatláb 2,5-szeresében állapítja meg a felső határt.

– A kereskedelmi ügyletek során a késedelmes fizetés elleni fellépésről szóló 3/2004. törvény (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) 7. cikke értelmében az adósnak – ellenkező értelmű megállapodás hiányában – az Európai Központi Bank által az adott naptári félév első napja előtt lebonyolított legutóbbi irányadó refinanszírozási művelet esetében alkalmazott kamatláb nyolc százalékponttal megnövelt értékével megegyező mértékű késedelmi kamatot kell fizetnie.

Az Európai Központi Bank által az irányadó refinanszírozási műveletek esetében alkalmazott kamatláb úgy értendő, hogy fix kamatú tendereljáráshoz tartozik. Ha az irányadó refinanszírozási művelet változó kamatú tendereljárás alapján valósult meg, a kamatláb az eljárásból kiadódó határkamatlábbal egyezik meg.

A késedelmi kamatra vonatkozó, a fentiek szerint megállapított törvényes kamatláb a megállapításának napjától számított hat hónapig alkalmazandó.

– A biztosítási szerződéseket illetően a biztosítási szerződésekről szóló, 1980. október 8-i 50/1980. törvény (Ley de Contrato de Seguro) 20. cikkének (4) bekezdése a biztosítótársaságoknak az általuk aláírt biztosítási szerződéseken alapuló kárigénnyel érintett személyek részére nyújtandó kártérítés fizetésében bekövetkezett indokolatlan késedelmeit olyan éves kamatláb fizetésével szankcionálja, amely a kifizetés esedékessé válásakor hatályos kamat 50%-kal megnövelt értékével egyezik meg, bár a bíró a biztosítóra nem róhat ki 20%-nál kisebb éves kamatot akkor, ha már két év eltelt a kártérítési igény keletkezésétől anélkül, hogy a kárigényt kifizették volna.

– Az ítélet meghozatalát követő kamatot (interés procesal) illetően a polgári perrendtartásról szóló, 2000. január 7-i 1/2000. törvény (Ley de Enjuiciamiento Civil) 576. cikke kimondja, hogy miután egy készpénzfizetést elrendelő ítéletet vagy határozatot első fokon meghoztak, a hitelező javára a két százalékponttal megnövelt törvényes kamatláb, a felek megállapodása szerinti kamatláb vagy egy külön jogszabályi rendelkezésben előírt kamatláb alapján számított éves kamat válik esedékessé.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

A kamatlábról minden évben a költségvetési törvény rendelkezik.

A kamatlábat 2017-re az állami költségvetésről szóló október 27-i 3/2017. törvény (Ley de Presupuestos Generales del Estado) 34. kiegészítő rendelkezése határozza meg, amely szerint:

– a költségvetés hatályának időtartama alatt a törvényes kamatláb 3,00%,

– ugyanebben az időszakban az adózásról szóló, 2003. december 17-i 58/2003. törvény (Ley General Tributaria) 26. cikke szerinti késedelmi kamatláb 3,75%,

– ugyanebben az időszakban a támogatásokról szóló, 2003. november 17-i 38/2003. törvény (Ley General de Subvenciones) 38. cikkének (2) bekezdése szerinti késedelmi kamatláb 3,75%.

A Spanyol Nemzeti Bank által közzétett kamatlábak alakulása megtekinthető az alábbi címen:

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres/

Ahogy az az előző kérdésre adott válaszban is ismertetésre került, a polgári törvénykönyv 1108. cikkében a kifizetetlen pénzügyi követelésekkel kapcsolatos ellentételezés meghatározásához előírt törvényes kamaton kívül különböző típusú más törvényes kamatok is léteznek. Ezek közé tartoznak a következők:

A jelzáloghitelt illetően a 2013. május 14-i 1/2013. törvény módosította a jelzáloghitelről szóló törvény (Ley Hipotecaria) 114. cikkét, és az állandó lakóhely megvásárlásához felvett kölcsön esetében a késedelmes fizetésre vonatkozó kamatlábat a törvényes kamatláb háromszorosában korlátozta, ha a jelzálog magát a lakást terheli.

Az ingatlanhitel-szerződésekről szóló törvény (Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario) 2019. június 16-i hatállyal módosította a 114. cikk szövegét. A módosítás szerint a késedelmes fizetésre vonatkozó kamatláb a törvényes kamatláb 3 százalékponttal megnövelt értékével egyezik meg, és a fizetés esedékességének időszakára fizetendő. Ez a kamatláb a lakóingatlanra terhelt jelzálog ellenében természetes személyek által felvett kölcsönök esetében alkalmazandó. A késedelmi kamat semmilyen körülmények között nem tőkésíthető. A késedelmi kamat e szabályozásával ellentétes megállapodás semmis.

– A fogyasztói hitelszerződésekről szóló 16/2011. törvény (Contratos de Crédito al Consumo) 20. cikkének (4) bekezdése ezekre a műveletekre nézve a törvényes kamatláb 2,5-szeresében állapítja meg a felső határt.

– A kereskedelmi ügyletek során a késedelmes fizetés elleni fellépésről szóló 3/2004. törvény (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) 7. cikke értelmében az adósnak – amennyiben a késedelmi kamatról nem született megállapodás – az Európai Központi Bank által az adott naptári félév első napja előtt lebonyolított legutóbbi irányadó refinanszírozási művelet esetében alkalmazott kamatláb nyolc százalékponttal megnövelt értékével megegyező mértékű késedelmi kamatot kell fizetnie.

Az Európai Központi Bank által az irányadó refinanszírozási műveletek esetében alkalmazott kamatláb úgy értendő, hogy fix kamatú tendereljáráshoz tartozik. Ha az irányadó refinanszírozási művelet változó kamatú tendereljárás alapján valósult meg, a kamatláb az eljárásból kiadódó határkamatlábbal egyezik meg.

A késedelmi kamatra vonatkozó, a fentiek szerint megállapított törvényes kamatláb a megállapításának napjától számított hat hónapig alkalmazandó.

– A biztosítási szerződéseket illetően a biztosítási szerződésekről szóló, 1980. október 8-i 50/1980. törvény (Ley de Contrato de Seguro) 20. cikkének (4) bekezdése a biztosítótársaságoknak az általuk aláírt biztosítási szerződéseken alapuló kárigénnyel érintett személyek részére nyújtandó kártérítés fizetésében bekövetkezett indokolatlan késedelmeit olyan éves kamatláb fizetésével szankcionálja, amely a kifizetés esedékessé válásakor hatályos kamat 50%-kal megnövelt értékével egyezik meg, bár a bíró a biztosítóra nem róhat ki 20%-nál kisebb éves kamatot akkor, ha már két év eltelt a kártérítési igény keletkezésétől anélkül, hogy a kárigényt kifizették volna.

– Az ítélet meghozatalát követő kamatot (interés procesal) illetően a polgári perrendtartásról szóló, 2000. január 7-i 1/2000. törvény (Ley de Enjuiciamiento Civil) 576. cikke kimondja, hogy miután egy készpénzfizetést elrendelő ítéletet vagy határozatot első fokon meghoztak, a hitelező javára a két százalékponttal megnövelt törvényes kamatláb, a felek megállapodása szerinti kamatláb vagy egy külön jogszabályi rendelkezésben előírt kamatláb alapján számított éves kamat válik esedékessé.

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

A kamatlábak alakulása az előző válaszban feltüntetett weboldalon megtekinthető.

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres/

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

Igen, a következő internetes címen:

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres

Utolsó frissítés: 19/08/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.