Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata spanyol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Kamatlábak

Spanyolország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

Spanyolországban a törvényes kamat a felek közötti megállapodás hiányában hivatott kiegészítő jogorvoslatot biztosítani a kártérítés meghatározására, ha az adós nem teljesít. A polgári törvénykönyv (Código Civil) 1108. cikke rendelkezik erről, és előírja, hogy a kifizetetlen adósságnak készpénzben kell lennie, vagy készpénzzé kell váltani.

A törvényes kamatnak nincs kifejezett fogalommeghatározása.

Azonban a törvényes kamatnak különböző típusai léteznek. A leggyakoribb a fent említett típus, amelyre a polgári törvénykönyv is utal. Más esetekben azonban a jog meghatároz külön kamatlábakat, amelyeket gyakran a törvényes kamatlábhoz bizonyos százalék hozzáadásával kapunk. Azokban az esetekben, amikor ezek a kamatlábak alkalmazandóak, akár „törvényes kamatlábnak” is tekinthetőek abban az értelemben, hogy a törvény határozza meg őket. Ezek közé tartoznak a következők:

- a jelzáloghitelt illetően a 2013. május 14-i 1/2013. törvény módosította a jelzáloghitelről szóló törvény (Ley Hipotecaria) 114. cikkét, és a fő lakóhely megvásárlásához felvett kölcsön esetében a késedelmes fizetésre vonatkozó kamatlábat a törvényes kamat háromszorosában, azaz jelenleg 11,5%-ban korlátozta, ha a jelzálog magát a lakást terheli,

- a fogyasztói hitelszerződésekről szóló 16/2011. törvény (Contratos de Crédito al Consumo) 20.4. cikke ezen műveletekre nézve a törvényes kamat 2,5-szeresében állapítja meg a felső határt,

- a kereskedelmi ügyletek során a késedelmes fizetés elleni fellépésről szóló 3/2004. törvény (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) 7. cikke az Európai Központi Bank által az adott naptári negyedév első napja előtt lebonyolított legutóbbi irányadó refinanszírozási műveletnél alkalmazott kamatlábhoz (jelenleg 0,250%) 8 pontos (2013-ig 7 pontos) különbözetet ad hozzá,

- a biztosítási szerződéseket illetően a biztosítási szerződésekről szóló 1980. október 8-i 50/1980. törvény (Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro) 20.4. cikke a biztosítótársaságoknak az általuk aláírt biztosítási szerződéseken alapuló kárigénnyel érintett személyek részére nyújtandó kártérítés fizetésében bekövetkezett indokolatlan késedelmeit olyan éves kamatláb fizetésével szankcionálja, amely a kifizetés esedékessé válásakor hatályos kamat 50%-kal megnövelt értékével egyezik, bár a bíró a biztosítóra nem róhat ki 20%-nál kisebb éves kamatot akkor, ha már két év eltelt a kártérítési igény keletkezésétől anélkül, hogy a kárigényt kifizették volna,

- az ítélet meghozatalát követő kamat (interés procesal), amelyet a polgári perrendtartásról szóló 2000. január 7-i 1/2000. törvény (Ley de Enjuiciamiento Civil) 576. cikke említ; a cikk kimondja, hogy miután egy készpénzfizetést elrendelő ítéletet vagy határozatot első fokon meghoztak, a hitelező javára a két ponttal megnövelt törvényes kamatláb, a felek által megállapodott kamatláb vagy egy külön jogszabályi rendelkezésben kikötött ráta alapján számított éves kamat válik esedékessé.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

A kamatlábról minden évben a költségvetési törvény rendelkezik.

A rátát a 2016. évi állami költségvetésről szóló 2015. október 29-i 48/2015. törvény (Presupuestos Generales del Estado) 34. kiegészítő rendelkezése határozta meg 2016-ra:

- 3,00 százalék 2016. december 31-ig.

A Spanyol Nemzeti Bank által közzétett kamatlábak alakulása megtekinthető az alábbi címen:

http://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/Tipos_de_interes/Otros_tipos_de_i/otros-tipos/Tabla_tipos_de_interes_legal.html

Ahogy az az előző kérdésre adott válaszban is ismertetésre került, a polgári törvénykönyv 1108. cikkében a kifizetetlen pénzügyi követelésekkel kapcsolatos ellentételezés meghatározásához előírt törvényes kamaton kívül különböző típusú más törvényes kamatok is léteznek. Ezek közé tartoznak a következők:

- a jelzáloghitelt illetően a 2013. május 14-i 1/2013. törvény módosította a jelzáloghitelről szóló törvény 114. cikkét, és a fő lakóhely megvásárlásához felvett kölcsön esetében a késedelmes fizetésre vonatkozó kamatlábat a törvényes kamat háromszorosában, azaz jelenleg 11,5%-ban korlátozta, ha a jelzálog magát a lakást terheli,

- a fogyasztói hitelszerződésekről szóló 16/2011. törvény (Contratos de Crédito al Consumo) 20.4. cikke ezen műveletekre nézve a törvényes kamat 2,5-szeresében állapítja meg a felső határt,

- a kereskedelmi ügyletek során a késedelmes fizetés elleni fellépésről szóló 3/2004. törvény (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) 7. cikke az Európai Központi Bank által az adott naptári negyedév első napja előtt lebonyolított legutóbbi irányadó refinanszírozási műveletnél alkalmazott kamatlábhoz (jelenleg 0,250%) 8 pontos (2013-ig 7 pontos) különbözetet ad hozzá,

- a biztosítási szerződéseket illetően a biztosítási szerződésekről szóló 1980. október 8-i 50/1980. törvény (Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro) 20.4. cikke a biztosítótársaságoknak az általuk aláírt biztosítási szerződéseken alapuló kárigénnyel érintett személyek részére nyújtandó kártérítés fizetésében bekövetkezett indokolatlan késedelmeit olyan éves kamatláb fizetésével szankcionálja, amely a kifizetés esedékessé válásakor hatályos kamat 50%-kal megnövelt értékével egyezik, bár a bíró a biztosítóra nem róhat ki 20%-nál kisebb éves kamatot akkor, ha már két év eltelt a kártérítési igény keletkezésétől anélkül, hogy a kárigényt kifizették volna,

- az ítélet meghozatalát követő kamat (interés procesal), amelyet a polgári perrendtartásról szóló 2000. január 7-i 1/2000. törvény (Ley de Enjuiciamiento Civil) 576. cikke említ; a cikk kimondja, hogy miután egy készpénzfizetést elrendelő ítéletet vagy határozatot első fokon meghoztak, a hitelező javára a két ponttal megnövelt törvényes kamatláb, a felek által megállapodott kamatláb vagy egy külön jogszabályi rendelkezésben kikötött ráta alapján számított éves kamat válik esedékessé.

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

A kamatlábak alakulása az előző válaszban feltüntetett weboldalon megtekinthető.

http://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/Tipos_de_interes/Otros_tipos_de_i/otros-tipos/Tabla_tipos_de_interes_legal.html

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

Igen, a következő weboldalon:

http://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/

Utolsó frissítés: 20/05/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.