Kamatlábak

Svédország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

A kamatról szóló törvény (räntelagen, 1975:635) határozza meg a kamatra vonatkozó szabályokat. Ezek a szabályok alkalmazandóak, kivéve, ha szerződés, ígérvény vagy más konkrét kihirdetett jogszabály másként rendelkezik. A törvény egyes szerződési feltételeket azonban semmisnek nyilvánít.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

Visszatérítés iránti igények

Ha igényt nyújtanak be fizetés visszatérítésére, például szerződésszegés miatt, a kamatláb a referencia-kamatláb (amely 2016 februárjában 0 % volt) plusz két százalékpont. A kamat attól a naptól fizetendő amikor a fizetés történt, a visszafizetés napjáig és azt is beleértve, vagy, ha a visszafizetés nem történik kellő időben, addig a napig, amikor a kamat a kinnlevőségekre vonatkozó szabályok szerint fizetendővé válik és azt is beleértve.

Fennálló követelések

Fennálló követelésekre a kamat a referencia-kamatláb (2016 februárjában 0 %) plusz nyolc százalékpont alapján fizetendő. A következő általános szabályok alkalmazandóak.

a) Ha az esedékesség napját előre meghatározták, a követelés alapján a kamat attól a naptól fizetendő.

b) Ha a követelés egy személy megbízótól vagy harmadik személytől kapott pénzzel való elszámolási kötelezettségén alapszik, a kamat attól a naptól fizetendő, amikor az elszámolás történik, illetve, ha nem történik elszámolás, attól a naptól, amikor az elszámolásnak meg kellett volna történnie.

c) Más fennálló követelések esetében az általános szabály szerint a kamat harminc nappal azután fizetendő, hogy a hitelező számlát küldött vagy másképpen eljuttatta felszólítását az adott összeg kifizetésére, megjelölve, hogy a fizetés elmulasztása kamatfizetési kötelezettséget von maga után. Az adós nem köteles a számla vagy felszólítás átvételét megelőző időre nézve kamatot fizetni.

A kereskedők közötti kereskedelmi ügyletkötések során a kamatot meg kell fizetni függetlenül attól, hogy a fizetési felszólítás megjelöli-e, hogy a fizetés elmulasztása kamatfizetési kötelezettséget von maga után. Ugyanez vonatkozik, ha kereskedelmi ügyletkötései során a kereskedő a nyújtott áruk vagy szolgáltatások után hatóság vagy más közigazgatási szervvel szemben támaszt követelést.

Kártérítési igény (skadestånd) vagy más olyan hasonló kártalanítás esetén, amely további vizsgálat nélkül nem dönthető el, a kamat az azt követő harmincadik naptól fizetendő az esedékes összeg után, hogy a hitelező benyújtotta fizetési felszólítását és egy nyilatkozatot arról, amit ésszerűen igényelhet. Az adós nem köteles az igény és a nyilatkozat átvételét megelőző időre nézve kamatot fizetni.

Bármilyen más szabályra tekintet nélkül, egy követelés kifizetésére irányuló perben a fennálló követelés kamata minden esetben legkésőbb a fizetési meghagyás (betalningsföreläggande) iránti kérelem benyújtásáról szóló értesítés vagy az idézés (stämning i mål) keltétől fizetendő.

Ha a kártérítési igény nemzetközi jogsértésből fakad és a kért kártérítés nem életjáradék (livränta) formáját ölti, a kamat a kár elszenvedésének napjától fizetendő.

Az esedékesség napja előtt kamatozó követelések

Ha egy követelés az esedékessé válás időpontjában kamatozott és nem fizetik ki kellő időben, az esedékesség napja előtt alkalmazott ráta a továbbiakban is alkalmazandó. De a fizetendő kamatláb soha nem lehet kisebb, mint az esedékesség napját megelőzően nem kamatozó fennálló követelés után fizetendő kamatláb.

A kamatláb módosítása

A kamatláb módosítható, ha az adóst a kellő időben történő fizetésben betegség, munkanélküliség vagy más, a befolyásán kívül eső, hasonló körülmény akadályozta, és a bekövetkezett késedelem vonatkozásában ésszerűtlen lenne megkövetelni tőle a teljes kamat megfizetését.

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

Nincs.

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

Ez a link a kamatról szóló törvény (räntelagen) nem hivatalos változatához biztosít hozzáférést.

Utolsó frissítés: 07/02/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.