Delspinigiai

Nacionalinė informacija apie tai, kaip kiekviena ES šalis apskaičiuoja teisės aktuose nustatytas palūkanas.

Teisės aktuose nustatytų palūkanų dėl teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose apskaičiavimas gali būti svarbus pagal kelis Europos Sąjungos teisės aktus. Tačiau juose teisės aktuose nustatytos palūkanos išsamiai nereglamentuojamos, todėl kaip ir kokiu pagrindu skaičiuojamos teisės aktuose nustatytos palūkanos numato nacionalinės teisės aktai.

Tokia informacija gali būti svarbi ir susipažinti su tokia informacija gali reikėti tarpvalstybinėje byloje. Todėl Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose parengė informacijos suvestines, kuriose pateikiama informacija apie tai, kaip teisės aktuose nustatytos palūkanos yra apibrėžiamos valstybėse narėse, ar nacionalinė teisė numato teisės aktuose nustatytas palūkanas ir, jei taip, kokiu teisiniu pagrindu ir kokią normą arba sumą. Taip pat galima rasti informacijos apie aplinkybes ir sąlygas, kuriomis šios normos taikomos ir kaip jos apskaičiuojamos.

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.

Paskutinis naujinimas: 09/07/2024

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.