Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (ispanų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Delspinigiai

Ispanija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar valstybėje narėje numatyti „teisės aktuose nustatyti delspinigiai“? Jei taip, kaip „teisės aktuose nustatyti delspinigiai“ apibrėžti šioje valstybėje narėje?

Teisės aktuose numatytos palūkanos Ispanijoje taikomos kaip papildoma teisinės gynybos priemonė nustatant atlyginimą už nuostolius, jeigu šalys nebuvo sudariusios susitarimo ir jeigu skolininkas nevykdo savo įsipareigojimų. Šios palūkanos numatytos Civilinio kodekso (Código Civil) 1108 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad nesumokėta skola turi būti mokama grynaisiais arba turi būti konvertuojama į grynuosius.

Tikslios teisės aktuose numatytų palūkanų apibrėžties nėra.

Tačiau taikomos teisės aktuose numatytos skirtingo tipo palūkanos. Dažniausiai taikomas palūkanų tipas – minėtasis pirmiau ir nurodytas Civiliniame kodekse. Tačiau dėl kitų ginčijamų dalykų teisės aktuose yra nustatytos konkrečios palūkanų normos, kurios daugeliu atvejų apskaičiuojamos prie teisės aktuose numatytų palūkanų pridedant tam tikrą procentinį dydį. Tais atvejais, kai šios palūkanų normos yra taikomos, jas taip pat galima laikyti „teisės aktuose numatytomis palūkanomis“ ta prasme, kad jos yra nustatomos pagal įstatymo nuostatas. Joms priskiriama:

dėl hipotekos, 2013 m. gegužės 14 d. Įstatymu 1/2013 iš dalies keičiamas Hipotekos įstatymo (Ley Hipotecaria) 114 straipsnis ir nustatoma palūkanų normos riba už pavėluotą mokėjimą, jei tai yra pagrindinio būsto įsigijimo paskolos, kai pats būstas yra įkeistas, ir ši riba tris kartus viršija teisės aktuose numatytas palūkanas, šiuo metu 11,5 proc.;

– Įstatymo 16/2011 dėl vartojimo kredito sutarčių (Contratos de Crédito al Consumo) 20.4 straipsnyje nustatyta, kad atliekant šias operacijas taikoma už teisės aktuose numatytas palūkanas 2,5 karto didesnė viršutinė riba;

– pagal Įstatymo 3/2004 dėl kovos su komerciniais sandoriais susijusiais uždelstais mokėjimais (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) 7 straipsnį prie palūkanų normos, kurią Europos centrinis bankas taiko savo vėliausiai pagrindinei refinansavimo operacijai, atliktai prieš pirmąją einamojo kalendorinio ketvirčio dieną, (šiuo metu 0,250 proc.) pridedamas 8 punktų (iki 2013 m. taikyti 7 punktai) diferencinis tarifas;

– jei tai yra draudimo sutartys, 1980 m. spalio 8 d. Įstatymo 50/1980 dėl draudimo sutarčių (Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro) 20.4 straipsnyje nustatyta nuobauda už nepagrįstą draudimo bendrovių delsimą išmokėti kompensaciją nukentėjusiesiems nuo įvykių, apdraustų draudimo sutartimis, ir prievolė sumokėti metines palūkanas, kurios lygios mokėjimo termino metu galiojančioms teisės aktuose numatytoms palūkanoms, padidintoms 50 proc., tačiau teisėjas negali nustatyti draudikui mažesnių kaip 20 proc. metinių palūkanų, jeigu nuo draudžiamojo įvykio ir kompensacijos neišmokėjimo yra praėję dveji metai;

– 2000 m. sausio 7 d. įstatymo 1/2000 dėl civilinio kodekso (Ley de Enjuiciamiento Civil) 576 straipsnyje, kuriame nurodytos palūkanos, mokėtinos teismui priėmus nutartį (interés procesal) nustatoma, kad pirmosios instancijos teismui priėmus nutartį ar sprendimą dėl pinigų mokėjimo, kreditoriui turi būti mokamos teisės aktuose numatytos metinės palūkanos, prie kurių pridedami du punktai, arba abiejų šalių sutarta palūkanų norma ar specialiomis teisinėmis nuostatomis nustatyta norma.

2 Jei taip, koks yra jų dydis arba norma ir koks jų teisinis pagrindas? Jei numatytos skirtingos delspinigių normos, kokiomis aplinkybėmis ir sąlygomis jos taikomos?

Palūkanų norma nustatoma kiekvienų metų biudžeto įstatymuose.

2016 m. palūkanų norma numatyta spalio 29 d. Bendrojo valstybės biudžeto įstatymo (Presupuestos Generales del Estado) 48/2015 Papildomoje nuostatoje Nr. 34, taikomoje 2016 m.:

– 3,00 proc. iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Palūkanų normos pokyčius galima pamatyti šiuo Ispanijos banko paskelbtu adresu:

http://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/Tipos_de_interes/Otros_tipos_de_i/otros-tipos/Tabla_tipos_de_interes_legal.html

Kaip nurodyta į ankstesnį klausimą pateiktame atsakyme, be Civilinio kodekso 1108 straipsnyje nustatytų teisės aktuose numatytų palūkanų, nustatant kompensaciją už neapmokėtus piniginius ieškinius taikomos skirtingų tipų teisės aktuose numatytos palūkanos. Joms priskiriama:

dėl hipotekos, 2013 m. gegužės 14 d. Įstatymu 1/2013 iš dalies keičiamas Hipotekos įstatymo 114 straipsnis ir nustatoma palūkanų normos riba už pavėluotą mokėjimą, jei tai yra pagrindinio būsto įsigijimo paskolos, kai pats būstas yra įkeistas, ir ši riba tris kartus viršija teisės aktuose numatytas palūkanas, šiuo metu 11,5 proc.;

– Įstatymo 16/2011 dėl vartotojimo kredito sutarčių (Contratos de Crédito al Consumo) 20.4 straipsnyje nustatyta, kad atliekant šias operacijas taikoma už teisės aktuose numatytas palūkanas 2,5 karto didesnė viršutinė riba;

– pagal Įstatymo 3/2004 dėl kovos su komerciniais sandoriais susijusiais uždelstais mokėjimais (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) 7 straipsnį prie palūkanų normos, kurią Europos centrinis bankas taiko savo vėliausiai pagrindinei refinansavimo operacijai, atliktai prieš pirmąją einamojo kalendorinio ketvirčio dieną, (šiuo metu 0,250 proc.) pridedamas 8 punktų (iki 2013 m. taikyti 7 punktai) diferencinis tarifas;

– jei tai yra draudimo sutartys, 1980 m. spalio 8 d. Įstatymo 50/1980 dėl draudimo sutarčių (Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro) 20.4 straipsnyje nustatyta nuobauda už nepagrįstą draudimo bendrovių delsimą išmokėti kompensaciją nukentėjusiesiems nuo įvykių, apdraustų draudimo sutartimis, ir prievolė sumokėti metines palūkanas, kurios lygios mokėjimo termino metu galiojančioms teisės aktuose numatytoms palūkanoms, padidintoms 50 proc., tačiau teisėjas negali nustatyti draudikui mažesnių kaip 20 proc. metinių palūkanų, jeigu nuo draudžiamojo įvykio ir kompensacijos neišmokėjimo yra praėję dveji metai;

– 2000 m. sausio 7 d. įstatymo 1/2000 dėl civilinio kodekso (Ley de Enjuiciamiento Civil) 576 straipsnyje, kuriame nurodytos palūkanos, mokėtinos teismui priėmus nutartį (interés procesal) nustatoma, kad pirmosios instancijos teismui priėmus nutartį ar sprendimą dėl pinigų mokėjimo, kreditoriui turi būti mokamos teisės aktuose numatytos metinės palūkanos, prie kurių pridedami du punktai, arba abiejų šalių sutarta palūkanų norma ar specialiomis teisinėmis nuostatomis nustatyta norma.

3 Ar prireikus yra papildomos informacijos apie tai, kaip apskaičiuoti teisės aktuose nustatytus delspinigius?

Palūkanų normų pokyčiai pateikti ankstesniame atsakyme nurodytoje svetainėje.

http://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/Tipos_de_interes/Otros_tipos_de_i/otros-tipos/Tabla_tipos_de_interes_legal.html

4 Ar galima internete nemokamai susipažinti su minėtu teisiniu pagrindu?

Taip, šioje svetainėje:

http://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/

Paskutinis naujinimas: 20/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.