Rentetarieven

Griekenland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

Het Griekse rechtsstelsel voorziet in wettelijke rentes. Onder wettelijke rente wordt verstaan de rentevoet (het percentage van het kapitaal voor een bepaalde tijd) die direct bij wet is vastgesteld. Meestal zijn wettelijke rentes vertragingsrentes, dat wil zeggen rente die de debiteur is verschuldigd vanaf het moment dat er een betalingsachterstand is. Andere gevallen van wettelijke rentes zijn neergelegd in de artikelen 301, 346, 529, 720 etc. van het Burgerlijk Wetboek.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

De wettelijke rentevoet (en het bedrag dat is verschuldigd als gevolg van de vertraging) wordt over het algemeen vastgesteld op twee procentpunten boven de maximale contractuele rentevoet die op voorhand is vastgesteld bij een besluit van de president van de Bank van Griekenland. Sinds 2001 is deze rentevoet geharmoniseerd met de overeenkomstige rentevoet van de Europese Centrale Bank (Raad van het monetair beleid 47/2000, artikel 3, lid 2, van wet 2842/2000). Ter informatie is het nuttig om te vermelden dat het niet-bancaire percentage wegens niet‑betaling tussen de 12% (van kracht van 1946 tot 1979) en 44% (in 1992, waarna deze geleidelijk verlaagd is) lag. Op dit moment bedraagt het 7,30%.

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

Er staat een overzicht met geldende niet-bancaire rentes (sinds 1946) op de website van de Bank van Griekenland (http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/monetary/exotrapezika.aspx). Hier staat echter geen tool voor de automatische berekening van de wettelijke rentes, anders dan op andere websites, zoals NOMOS of ISOCRATIS (dsanet).

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

Bij de Bank van Griekenland, ja. In andere gevallen, nee: het gaat om diensten tegen betaling.

Laatste update: 13/02/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.