Rentetarieven

Nederland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

Nederland kent een wettelijke rent. De wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen als iemand een betalingsachterstand heeft.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de wettelijke rente voor niet-handelstransacties ( artikel 6:119 BW)en de wettelijke rente voor handelstransacties (artikel 6:119a BW).

De wettelijke rente voor niet-handelstransacties is de rente voor alle overeenkomsten met particulieren of consumenten.

De wettelijke rente voor handelstransacties is de rente voor alle overeenkomsten met bedrijven en overheidsorganisaties.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

De wettelijke rente voor niet-handels transacties is 2%. De wettelijke rente voor handelstransacties is 8%.

De wettelijke rente kan fluctueren.

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

Laatste update: 17/11/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.