Odsetki ustawowe

Niderlandy
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

W Niderlandach stosuje się odsetki ustawowe. Są to odsetki, których wierzyciel może zgodnie z prawem wymagać w przypadku opóźnienia w płatnościach.

Istnieje różnica między odsetkami ustawowymi w przypadku transakcji niehandlowych (art. 119 księgi 6 kodeksu cywilnego) a odsetkami ustawowymi w przypadku transakcji handlowych (art. 119a księgi 6 kodeksu cywilnego).

Odsetki ustawowe w przypadku transakcji niehandlowych mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych z osobami fizycznymi lub konsumentami.

Odsetki ustawowe w przypadku transakcji handlowych mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych z przedsiębiorstwami i podmiotami sektora publicznego.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Stawka odsetek ustawowych w przypadku transakcji niehandlowych wynosi 2%. Stawka odsetek ustawowych w przypadku transakcji handlowych wynosi 8%.

Stawki odsetek ustawowych mogą się zmieniać.

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Ostatnia aktualizacja: 17/11/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.