Odsetki ustawowe

Informacje krajowe dotyczące sposobu obliczania ustawowych stóp procentowych w poszczególnych państwach UE

Obliczanie odsetek ustawowych w ramach współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych może wiązać się z szeregiem unijnych aktów prawnych. Odsetki ustawowe nie są jednak określone szczegółowo w tych aktach prawnych, ale to przepisy prawa krajowego stanowią jak i na jakiej podstawie są one obliczane.

W sprawach transgranicznych takie informacje mogą mieć znaczenie, a dostęp do nich jest niezbędny. Dlatego właśnie europejska sieć sądowa w sprawach cywilnych i handlowych sporządziła arkusze informacyjne, wskazujące jak państwa członkowskie definiują odsetki ustawowe, czy są one przewidziane w przepisach prawa krajowego, a jeśli tak – jaka jest ich odnośna podstawa prawna oraz ich stawki lub wysokość. Zestawienia zawierają również informacje na temat zasad i warunków stosowania tych stawek i sposobu obliczania odsetek.

Aby uzyskać szczegółowe informacje krajowe, należy kliknąć na flagę kraju.

Ostatnia aktualizacja: 09/07/2024

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.