Rata dobânzilor

Cipru
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există prevederi privind „dobândă legală” în statul membru în cauză? În caz afirmativ, cum este definită „dobândă legală” în acest stat membru?

În legislația națională din Cipru nu există prevederi privind rata legală a dobânzii. Cu toate acestea, în cazul unei acțiuni în justiție, judecătorul are competența să dispună plata unei dobânzi legale la o rată prestabilită, calculată de la data sesizării instanței la data pronunțării hotărârii în cazul în care legislația în domeniu nu prevede plata de dobânzi sau în cazul în care, pentru acțiunile care vizează încălcarea unui contract sau a unui acord, în contractul sau acordul respectiv nu există nicio dispoziție explicită care să precizeze rata dobânzii.

În prezent, rata dobânzii a fost stabilită la 2 % prin ordin special al ministrului finanțelor, care are competența de a o modifica.

2 În caz afirmativ, care este nivelul/rata acesteia și temeiul său juridic? Dacă se prevăd rate diferite ale dobânzii legale, în ce cazuri și condiții se aplică?

Vă rugăm să consultați răspunsul la întrebarea 1. Actuala rată a dobânzii este de 2 %.

3 În cazul în care este necesar, există mai multe informații disponibile cu privire la modul cum se calculează dobânda legală?

Nu se aplică. Vă rugăm să consultați răspunsul la întrebarea 1.

4 Există acces online gratuit la temeiul juridic menționat anterior?

Nu se aplică. Vă rugăm să consultați răspunsul la întrebarea 1.

Ultima actualizare: 19/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.