Rata dobânzilor

Cehia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există prevederi privind „dobândă legală” în statul membru în cauză? În caz afirmativ, cum este definită „dobândă legală” în acest stat membru?

Da. Dobânda este în general reglementată la articolele 1802-1806 din Legea nr. 89/2012 (Codul civil) și este definită ca o penalitate financiară care decurge automat ex lege, sub forma unei dobânzi, dacă un debitor nu efectuează o plată la scadență. Valoarea dobânzii legale este determinată în conformitate cu legislația secundară (în prezent Regulamentul guvernului nr. 351/2013).

2 În caz afirmativ, care este nivelul/rata acesteia și temeiul său juridic? Dacă se prevăd rate diferite ale dobânzii legale, în ce cazuri și condiții se aplică?

Valoarea dobânzii legale se calculează în conformitate cu legislația în vigoare la în prima zi de întârziere a debitorului.

Regulamentul guvernului ceh nr. 351/2013 din 16 octombrie 2013 este în vigoare de la 1 ianuarie 2014. Acesta stabilește valoarea dobânzii de întârziere și costurile asociate recuperării datoriei, stabilește remunerația lichidatorului, a administratorului judiciar și a unui membru numit de către instanță al organismului care reprezintă o entitate juridică și reglementează anumite aspecte referitoare la Monitorul Comercial și registrele publice ale entităților juridice și persoanelor fizice. În temeiul regulamentului, valoarea anuală a dobânzii de întârziere se bazează pe rata repo stabilită de Banca Națională a Cehiei pentru prima zi a perioadei calendaristice în care a avut loc întârzierea, la care se adaugă opt puncte procentuale. Ulterior, această valoare a dobânzii rămâne neschimbată pe parcursul întregii perioade de întârziere.

3 În cazul în care este necesar, există mai multe informații disponibile cu privire la modul cum se calculează dobânda legală?

Dobânda pentru o întârziere care a început înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului guvernului nr. 351/2013 intră sub incidența legislației anterioare, și anume Regulamentul guvernului nr. 142/1994; întotdeauna se aplică prevederea legislativă care este în vigoare în prima zi de întârziere.

4 Există acces online gratuit la temeiul juridic menționat anterior?

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=351&r=2013

Ultima actualizare: 22/05/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.