Rata dobânzilor

Informații de la nivel național privind modul în care fiecare țară din UE calculează ratele dobânzii legale.

Calcularea dobânzii legale în cadrul cooperării judiciare în materie civilă și comercială poate fi relevantă în temeiul mai multor instrumente ale dreptului Uniunii Europene. Aceste instrumente nu reglementează însă aspectele legate de dobânda legală și, prin urmare, legislația națională este cea care prevede în ce mod și pe ce bază legală se calculează ratele dobânzii.

Aceste informații pot fi relevante în cazurile transfrontaliere și, prin urmare, este necesar să poată fi accesate. Din acest motiv, Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială a creat fișe informative care oferă informații privind modul în care dobânda legală este definită de statele membre, dacă dreptul intern prevede o dobândă legală și, în caz afirmativ, care este temeiul juridic și care este rata/valoarea acesteia. De asemenea, aceste informații se referă și la circumstanțele și condițiile în care se aplică aceste rate și modul de calculare al dobânzilor.

Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.

Ultima actualizare: 30/05/2023

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.