Rata dobânzilor

Germania
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există prevederi privind „dobândă legală” în statul membru în cauză? În caz afirmativ, cum este definită „dobândă legală” în acest stat membru?

Da. Rata dobânzii legale este prevăzută la articolul 246 din Codul civil german (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB). Dacă pentru o datorie trebuie să se plătească dobândă, în temeiul legii sau al unui act juridic, rata dobânzii este de patru procente pe an, în afara cazului în care se prevede altfel.

2 În caz afirmativ, care este nivelul/rata acesteia și temeiul său juridic? Dacă se prevăd rate diferite ale dobânzii legale, în ce cazuri și condiții se aplică?

Valoarea/rata dobânzii legale

Criteriile pentru aplicarea dobânzii legale

(dacă este cazul)

Temei juridic

4 %

Rata standard, în afara cazurilor în care există dispoziții specifice diferite sau se încheie un acord pentru abaterea de la această rată

Articolul 246 din Codul civil german

5 %

Pentru tranzacțiile comerciale bilaterale (cu excepția dobânzii pentru întârziere), în afara cazului în care se aplică una dintre dispozițiile specifice diferite

Articolul 352 din Codul comercial german (Handelsgesetzbuch – HGB)

5 puncte procentuale peste rata de bază a dobânzii prevăzute de legislația germană (*)

În cazul în care împrumutatul întârzie plata unei datorii

Articolul 288 alineatul (1) din Codul civil german

9 puncte procentuale peste rata de bază a dobânzii prevăzute de legislația germană (*)

În cazul în care împrumutatul întârzie plata unei creanțe și nu este parte la tranzacția legală de bază.

Articolul 288 alineatul (2) din Codul civil german

5 puncte procentuale peste rata de bază a dobânzii prevăzute de legislația germană (*)

În cazul în care consumatorul întârzie plata unui credit de consum, cu excepția situației în care există un contract de ipotecă

Articolul 497 alineatul (1) prima teză din Codul civil german

5 sau 9 puncte procentuale peste rata de bază a dobânzii prevăzute de legislația germană (*)

În cazul datoriilor în bani, de la data la care începe litigiul (comunicarea cererii/citației), cel mai devreme de la data scadentă.

Articolul 291 din Codul civil german

5 puncte procentuale peste rata de bază a dobânzii prevăzute de legislația germană (*)

Pentru cheltuielile de judecată, de la data primirii cererii de evaluare a cheltuielilor și de la data scadentă, cu condiția să nu fie necesară o cerere de la data la care este pronunțată hotărârea.

Articolul 104 alineatul (1) teza a doua din Codul german de procedură civilă (Zivilprozessordnung, ZPO)

2 % peste rata dobânzii de bază prevăzută de legislația germană (*),dar cel puțin 6 %

Pentru tranzacțiile care implică cecuri sau cambii, caz în care o rată a dobânzii legale mai mare de 6 % se aplică doar cambiilor sau cecurilor naționale

Articolele 45 și 46 din legea germană privind cecurile (Scheckgesetz);

Articolele 28, 48 și 49 din legea germană privind cambiile (Wechselgesetz)

(*) Rata de bază a dobânzii prevăzute de legislația germană NU este aceeași cu cea a ratei BCE. Pentru detalii privind modul în care este calculată, a se vedea întrebarea 3.

3 În cazul în care este necesar, există mai multe informații disponibile cu privire la modul cum se calculează dobânda legală?

Rata de bază a dobânzii prevăzute de legislația germană nu este aceeași cu rata de bază a dobânzii BCE. Aceasta se calculează în conformitate cu articolul 247 din Codul civil german și se modifică la 1 ianuarie și 1 iulie în fiecare an. O prezentare generală a ratei de bază a dobânzii pe perioade de timp în conformitate cu articolul 247 din Codul civil german este disponibilă în limbile germană și engleză la:

https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/basiszinssatz-607820

În conformitate cu articolul 289 din Codul civil german, nu se percepe dobândă la dobânda pentru întârziere (este interzisă dobânda combinată).

4 Există acces online gratuit la temeiul juridic menționat anterior?

Codul civil german poate fi accesat în limbile germană și engleză la:

http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html

Celelalte legi și regulamente susmenționate pot fi accesate în limba germană la:

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/index.html (Codul de procedură civilă, inclusiv în limba engleză)

http://www.gesetze-im-internet.de/hgb/index.html (Codul comercial, inclusiv parțial în limba engleză)

http://www.gesetze-im-internet.de/scheckg/index.html (Legea privind cecurile)

http://www.gesetze-im-internet.de/wg/index.html (Legea privind cambiile)

Ultima actualizare: 18/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.