În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Rata dobânzilor

Gibraltar
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există prevederi privind „dobândă legală” în statul membru în cauză? În caz afirmativ, cum este definită „dobândă legală” în acest stat membru?

Dobânda legală este rata dobânzii prevăzută de lege care se poate aplica pentru plata cu întârziere a unei sume de bani. Legislația Gibraltarului prevede aplicarea unei dobânzi legale în cazurile corespunzătoare.

2 În caz afirmativ, care este nivelul/rata acesteia și temeiul său juridic? Dacă se prevăd rate diferite ale dobânzii legale, în ce cazuri și condiții se aplică?

Nivelul/rata dobânzii legale

Criteriile de aplicare a dobânzii legale

(dacă este necesar, de exemplu, întârzieri, contract încheiat cu un consumator etc.)

Temei juridic

8 %

În cazul în care nu se aplică nicio altă rată a dobânzii legale sau nicio altă rată a dobânzii contractuale, un creditor poate solicita plata unei dobânzi la rata stabilită periodic pentru astfel de datorii de către Înalta Curte (High Court) din Anglia – în prezent, la o rată anuală de 8 %.

Secțiunea 36 din Legea din 1960 privind Curtea Supremă (Supreme Court Act 1960)

Ordonanța din 2000 privind datoriile în urma hotărârilor judecătorești (ratele dobânzii) [Judgment Debts (Rates of Interest) Order 2000]

Rată majorată cu 8 % peste rata de bază stabilită de Banca de Economii din Gibraltar în ziua în care datoria devine scadentă.

Întreprinderile și organismele din sectorul public au dreptul legal de a solicita dobânzi pentru plata cu întârziere a datoriilor comerciale.

Legea din 2003 privind plata cu întârziere a datoriilor comerciale (dobânzi) [Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 2003]

3 În cazul în care este necesar, există mai multe informații disponibile cu privire la modul cum se calculează dobânda legală?

Pentru anumite datorii, se poate solicita dobândă de la data la care suma a devenit scadentă până la data introducerii unei acțiuni și, de asemenea, la aceeași rată, până la data hotărârii. De asemenea, se pot solicita dobânzi începând cu data hotărârii la rata stabilită periodic pentru astfel de datorii de către Înalta Curte (High Court) din Anglia – în prezent, la o rată anuală de 8 %. Se aplică numai dobânda simplă.

4 Există acces online gratuit la temeiul juridic menționat anterior?

Legislația relevantă poate fi găsită la următoarele adrese:

Legea din 1960 privind Curtea Supremă

Ordonanța din 2000 privind datoriile în urma hotărârilor judecătorești (ratele dobânzii)

Legea din 2003 privind plata cu întârziere a datoriilor comerciale (dobânzi)

Ultima actualizare: 11/08/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.