Rata dobânzilor

Grecia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există prevederi privind „dobândă legală” în statul membru în cauză? În caz afirmativ, cum este definită „dobândă legală” în acest stat membru?

Legislația elenă prevede o dobândă legală. Dobânda legală este rata dobânzii, însemnând procentul din capital pentru o perioadă specificată de timp, prevăzută direct de lege. Cea mai frecventă formă a dobânzii legale este dobânda la arierate, adică dobânda pe care debitorul o datorează de la momentul la care întârzie efectuarea plății. Articolele 301, 346, 529, 720 etc. din Codul civil prevăd și alte cazuri în care se aplică dobânda legală.

2 În caz afirmativ, care este nivelul/rata acesteia și temeiul său juridic? Dacă se prevăd rate diferite ale dobânzii legale, în ce cazuri și condiții se aplică?

Rata dobânzii legale datorate pentru întârzierea la plată este de obicei stabilită la două puncte procentuale peste rata maximă a dobânzii contractuale care a fost stabilită anterior prin decizia guvernatorului Băncii Greciei și a fost armonizată în 2001 cu rata corespunzătoare a dobânzii Băncii Centrale Europene [Legea nr. 47/2000 a Consiliului de Politică Monetară, articolul 3 alineatul (2) din Legea nr. 2842/2000]. Cu titlu indicativ, rata penalității nebancare a variat de la 12 % (valoare care a fost aplicată constant începând din 1946 și până în 1979) la 44 % (în 1992, an de la care a început să scadă treptat). În prezent, aceasta este de 7,30 %.

3 În cazul în care este necesar, există mai multe informații disponibile cu privire la modul cum se calculează dobânda legală?

Un tabel al ratelor dobânzilor nebancare (începând din 1946) este publicat pe site-ul Băncii Greciei (http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/monetary/exotrapezika.aspx), care însă nu prezintă nicio metodă automată de calcul al dobânzii legale, așa cum o fac alte site-uri, precum NOMOS sau ISOKRATIS (dsanet).

4 Există acces online gratuit la temeiul juridic menționat anterior?

Pentru Banca Greciei da, dar nu și pentru altele, deoarece acestea sunt servicii pe bază de abonament.

Ultima actualizare: 13/02/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.