Rata dobânzilor

Ungaria
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există prevederi privind „dobândă legală” în statul membru în cauză? În caz afirmativ, cum este definită „dobândă legală” în acest stat membru?

Da. Rata dobânzii legale este stabilită la articolul 6:47 din Legea V din 2013 privind Codul civil, care o asociază cu normele privind rata dobânzii ale băncii centrale. Rata dobânzii legale care decurge din datoria exprimată în HUF se bazează pe rata dobânzii băncii centrale, care este decisă de Consiliul Monetar al Băncii Centrale a Ungariei. În cazul datoriilor exprimate în monedă străină, rata dobânzii legale este rata de bază a dobânzii decisă de banca centrală emitentă a monedei în cauză sau, dacă nu există o astfel de rată de bază, rata dobânzii de pe piața monetară.

2 În caz afirmativ, care este nivelul/rata acesteia și temeiul său juridic? Dacă se prevăd rate diferite ale dobânzii legale, în ce cazuri și condiții se aplică?

Temeiul juridic pentru dobânda legală este Codul civil, potrivit căruia dobânda este prețul banilor unei alte persoane, pe care o parte trebuie să îl plătească pentru orice datorie, în afara cazului în care se convine altfel. Dobânda legală aplicată datoriei este percepută în fiecare semestru calendaristic. Rata dobânzii în vigoare în prima zi a semestrului calendaristic în cauză se aplică întregii perioade a acestui semestru calendaristic, indiferent de modificările ratei de bază a dobânzii băncii centrale survenite în semestrul respectiv.

3 În cazul în care este necesar, există mai multe informații disponibile cu privire la modul cum se calculează dobânda legală?

Nu.

4 Există acces online gratuit la temeiul juridic menționat anterior?

Da, Codul civil poate fi găsit în Registrul național legislativ [Nemzeti Jogszabálytár]. Informațiile privind rata de bază a dobânzii băncii centrale sunt disponibile pe site-ul Băncii Naționale a Ungariei.

Ultima actualizare: 15/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.