Rata dobânzilor

Irlanda
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există prevederi privind „dobândă legală” în statul membru în cauză? În caz afirmativ, cum este definită „dobândă legală” în acest stat membru?

Legislația prevede aplicarea unei rate a dobânzii în diverse situații, cum ar fi întârzierea în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale, datoriile stabilite prin hotărâre judecătorească, impozitele neplătite sau restante.

2 În caz afirmativ, care este nivelul/rata acesteia și temeiul său juridic? Dacă se prevăd rate diferite ale dobânzii legale, în ce cazuri și condiții se aplică?

Ratele legale ale dobânzii prezentate în tabelul de mai jos se aplică creanțelor în materie civilă și comercială:

Nivelul/rata dobânzii legale

Criteriile de aplicare a dobânzii legale

(dacă este necesar, în situații precum întârzieri în efectuarea plăților, contracte încheiate cu consumatori etc.)

Temeiul juridic

8 %

Dobânda aplicabilă unei datorii stabilite prin hotărâre judecătorească începând de la data intrării în vigoare a hotărârii

S. 26 Legea din 1840 privind debitorii (Irlanda)

și

S 20 Legea din 1981 privind instanțele de judecată

și

I.S. 12/1989 – Legea din 1981 privind instanțele de judecată (Dobânzile aplicate datoriilor stabilite prin hotărâre judecătorească), Ordinul din 1989

8 %

În cazul în care o instanță judecătorească dispune plata de către orice persoană a unei sume de bani, aceasta poate, în anumite împrejurări, să oblige și la plata unei dobânzi aferente întregii sume sau doar unei părți dintr-o sumă de bani datorată pentru întreaga perioadă sau pentru orice parte a perioadei cuprinse între momentul apariției cauzei litigiului și data pronunțării hotărârii judecătorești

S. 22(1) Legea din 1981 privind instanțele de judecată

și

S. 50 Legea din 1995 privind instanțele de judecată și personalul acestora

și

I.S. 12/1989 – Legea din 1981 privind instanțele de judecată (Dobânzile aplicate datoriilor stabilite prin hotărâre judecătorească), Ordinul din 1989

8 %

Dobânda se aplică costurilor stabilite de instanță, începând de la data constatării valorii acestor costuri (de comun acord de către părți sau prin evaluare de către un funcționar al instanței).

S. 30 Legea din 2002 privind instanțele de judecată și personalul acestora, astfel cum a fost modificată prin S. 41 Legea din 2004 privind răspunderea civilă și instanțele de judecată

și

I.S. 544/2004 (ordinul de inițiere a procedurii)

Rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare a Băncii Centrale Europene (valabilă de la 1 ianuarie și 1 iulie ale fiecărui an), la care se adaugă 8 puncte procentuale

Dreptul creditorilor de a pretinde dobânzi penalizatoare legale pentru întârzierile în efectuarea plăților în cazul contractelor comerciale încheiate după 16 martie 2013

Instrumentul statutar (I.S.) nr. 580/2012 – Regulamentele din 2012 ale Comunităților Europene (întârzierile în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale)

Rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare a Băncii Centrale Europene (valabilă de la 1 ianuarie și 1 iulie ale fiecărui an), la care se adaugă 7 puncte procentuale

Dreptul creditorilor de a pretinde dobânzi penalizatoare pentru întârzierile în efectuarea plăților în cazul contractelor comerciale încheiate între 7 august 2002 și 15 martie 2013 și în cazul în care valoarea dobânzii penalizatoare solicitate este mai mare de 5 EUR

I.S. nr. 388/2002 – Regulamentele din 2002 ale Comunităților Europene (întârzierile în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale)

3 În cazul în care este necesar, există mai multe informații disponibile cu privire la modul cum se calculează dobânda legală?

Nu se aplică. A se vedea tabelul de mai sus.

4 Există acces online gratuit la temeiul juridic menționat anterior?

Legislația este disponibilă pe internet, la următoarea adresă: http://www.irishstatutebook.ie/eli/1996/act/33/enacted/en/html?q=Divorce

Ultima actualizare: 12/04/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.