Rata dobânzilor

Luxemburg
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există prevederi privind „dobândă legală” în statul membru în cauză? În caz afirmativ, cum este definită „dobândă legală” în acest stat membru?

Rata legală a dobânzii reprezintă rata dobânzii stabilită anual prin lege și care se aplică în cazul în care se întârzie efectuarea plății unei sume datorate, dacă părțile nu au stabilit, în prealabil, nicio altă rată a dobânzii.

2 În caz afirmativ, care este nivelul/rata acesteia și temeiul său juridic? Dacă se prevăd rate diferite ale dobânzii legale, în ce cazuri și condiții se aplică?

Odată cu aplicarea Legii din 18 aprilie 2004, care transpune Directiva 2000/35/CE din 29 iunie 2000, rata dobânzii de întârziere în cazul tranzacțiilor comerciale (și anume, tranzacțiile efectuate între întreprinderi sau între întreprinderi și autorități publice care au drept obiect livrarea de bunuri sau furnizarea de servicii remunerate) se stabilește separat prin referire la rata marginală ce rezultă din procedura de licitație cu rată variabilă pentru principala operațiune de refinanțare aplicată de Banca Centrală Europeană în cazul celei mai recente operațiuni principale de finanțare efectuate înainte de prima zi calendaristică a fiecărui semestru. În cazul în care se întârzie efectuarea plății, această rată a dobânzii se majorează cu marja (cu excepția cazului în care contractul conține dispoziții contrare, în conformitate cu secțiunii 3 din Legea modificată din 18 aprilie 2004 privind termenele de plată și ratele dobânzilor de întârziere a plății).

3 În cazul în care este necesar, există mai multe informații disponibile cu privire la modul cum se calculează dobânda legală?

/

4 Există acces online gratuit la temeiul juridic menționat anterior?

LEGILUX

Ministère de la Justice

Ultima actualizare: 08/08/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.